Laboratoře Agel nabízejí konzultace online na dálku

Laboratoře Agel - nový analyzátor

Laboratoř klinické hematologie Laboratoří AGEL se může pyšnit nejmodernějším vybavením, které současná technika nabízí. V těchto týdnech zde byla nainstalována špičková a nadčasová hematologická linka s označením XN 3000, kterou laboratoř získala jako jedna z prvních v celé republice.

TISKOVÁ ZPRÁVA AGEL

Celý systém je unikátní svým softwarem, který umožňuje konzultovat všechny hematologické nálezy online na dálku.

Kromě moderní hematologické linky byly další čtyři nejmodernější hematologické analyzátory řady SYSMEX XN nainstalovány v odloučených laboratořích komplexu. „Celý systém je plně automatizovaný a unikátní v tom, že využívá jedinečný software umožňující tzv. tele-hematologii, kdy lze díky propojení odloučených a centrální laboratoře, konzultovat všechny hematologické nálezy v digitální podobě a online na dálku,“ vysvětlila Mgr. Michaela Kneiflová, vedoucí oddělení hematologie.

Součástí moderní sestavy je také digitální a skenovací mikroskop DI-60, který je schopen automaticky předběžně klasifikovat jednotlivé buňky periferní krve a dále nátěrový a barvící automat SP -10. „Velkou předností systému je schopnost zachytit patologické nálezy z velmi malého objemu odebrané krve. Automatizace a možnost monitoringu vzorku také přispívá k celkovému snížení falešně pozitivních výsledků,“ doplnila další výhody nového vybavení Mgr. Kneiflová.

Nové hematologické analyzátory umožňují díky moderním technologickým postupům vyšetřovat navíc kromě rutinních, také další nadstavbové klinické parametry. Ty lékařům dovolují např. rychleji a s předstihem odhalit deficit železa a změny stavu železa při anémii z jeho nedostatku. Kvalitní vybavení umožňuje také lékařům rozlišit bakteriální a virové infekce již v prvotních fázích nákazy, či sepse u dospělých i novorozenců, což je velmi důležité zejména u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. „Tato nová moderní technologie jistě brzy přinese pozitivní ohlasy především ze strany lékařů a pomůže při léčbě a diagnostice nejen hematologických onemocnění,“ uzavírá ředitelka Laboratoří AGEL RNDr. Lenka Kulíšková.

Společnost Laboratoře AGEL vznikla sloučením a přestěhováním laboratorních pracovišť společnosti P&R LAB do budovy Polikliniky AGEL v Novém Jičíně. Laboratoře vykonávají hlavně diagnostickou činnost v širokém spektru odborností laboratorní medicíny, a to především se zaměřením na onkologická onemocnění v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, klinické hematologie, klinické mikrobiologie, lékařské genetiky a patologie.

Kromě sídla v Novém Jičíně má společnost také satelitní laboratoře ve Šternberku, Bílovci a v Kopřivnici. Svým významem Laboratoře AGEL přesahují hranice Moravskoslezského kraje a v oboru laboratorní medicíny mají celorepublikovou působnost.

Ohodnoťte tento článek!