Lamelární transplantace rohovky – nová dimenze oční mikrochirurgie na oční klinice Lexum

oftalmologie, oko, kapky

Mikrochirurgická technika se v oftalmologii rozvíjí velmi rychle a díky miniaturizaci a zavádění nových technologických procesů se i transplantace rohovky dostala do nových rozměrů. Moderní transplantologie umožňuje provádět také tzv. lamelární transplantace – tedy výměnu některé vrstvy rohovky se zachováním části rohovky vlastní. Evropská oční klinika Lexum patří mezi přední chirurgická zařízení v České republice provádějící i takto náročné zákroky.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Když dr. Zirm v roce 1905 v Olomouci jako první na světě provedl penetrující keratoplastiku, netušil, kam se za více než 100 let transplantologie rohovky dostane. Rohovková transplantace patří k nejúspěšnějším alogenním transplantacím v lidském těle. Tím, že je rohovka avaskulární tkáň, nedovoluje imunitnímu systému ve větší míře rozpoznat dárcovské antigeny a rejekční reakce se vyskytují jen v řádech několika procent. Imunologická reaktibilita je vyšší u mladých jedinců a s věkem klesá.

Některá onemocnění způsobují navýšení imunokompetentních Langerhansových buněk v rohovce, zvláště tam, kde rohovkové onemocnění způsobí vaskularizaci rohovky. Cévní kmeny umožní rozpoznat imunologicky aktivní rohovku a obvykle vedou k vyššímu počtu odhojovacích reakcí. Tyto odhojovací reakce jsou však ve většině případů léčitelné. Pokud se rohovka díky imunologické privilegovanosti chová inertně, zůstává komplikací perforující keratoplastiky především refrakční chyba, tím že výměnou celé rohovky měníme dvě třetiny celého optického systému oka, tj. přibližně 42 dioptrií.

Moderní transplantologie umožňuje dnes ve více než 90 % případů provádět tzv. lamelární transplantace – tedy výměnu některé vrstvy rohovky se zachováním části vlastní rohovky.

Prvním typem lamelární transplantace je tzv. hluboká přední lamelární keratoplastika (deep anterior lamellar keratoplasty, DALK), kde provádíme výměnu povrchových vrstev rohovky společně s celým stromatem až k Descemetově membráně. Celistvost nitroočního prostoru zůstává zachována. Takováto transplantace je indikovaná u všech onemocnění rohovky, u kterých zůstává fyziologická vrstva endotelu a Descemetovy membrány – keratokonus, některé rohovkové dystrofie (nejčastěji stromální), rohovkové jizvy hluboké bez penetrace do přední komory a jizvy po zánětech rohovky.

Druhým typem lamelární transplantace je zadní lamelární transplantace, kdy zůstává zachována celá rohovka mimo Descemetovy membrány a endotelu, který je vyměněn za novou dárcovskou lamelu. Rozlišujeme několik typů těchto zadních lamelárních transplantací: transplantace Descemetovy membrány s endotelem (DMEK), transplantace Descemetovy membrány s endotelem společně s různě silnou vrstvou stromatu (DSAEK).

Rozdíl mezi oběma tkví především v pooperační výsledné zrakové ostrosti, kdy DMEK je v tomto ohledu preciznější metodou, s nižším počtem komplikací, ale s výrazně delší učební křivkou chirurga a s větší časovou a technickou náročností celé operace.

Indikace k transplantaci Descemetovy membrány jsou všechny poruchy endotelu a Descemetovy membrány – Fuchsova endoteliální dystrofie, zadní polymorfní dystrofie, nedostatečnost endotelu po rohovkových transplantacích a iatrogenně porušený endotel po nitroočních operacích.

Lamelární transplantace rohovky provádí v České republice v současnosti jen několik očních chirurgů na lůžkových či ambulantních zařízeních, obvykle v lokální anestezii spojené s analgosedací nebo jen v čistě lokální anestezii. U neklidných pacientů je třeba operaci provádět v celkové anestezii.

Chirurgická technika

Rohovka je k transplantaci připravena tkáňovou bankou. Po komplexním sérologickém vyšetření včetně testů na priony a zhodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů celé rohovky je rohovka připravena a expedována chirurgovi. Přípravu lamely provádí sám chirurg před vlastní transplantací.
DALK – přední lamelární transplantace – po odtrepanování a odstranění lamely až na Descemetovu membránu je naložen transplantát bez Descemetovy membrány a rohovka je přišita neresorbovatelným materiálem jednotlivými stehy nebo pokračující suturou. Nedochází k narušení nitroočního prostoru a kontaktu lymfocytů z přední komory s dárcovskou rohovkou. Velkou výhodou této transplantace proti penetrující keratoplastice je výrazně nižší výskyt imunologických reakcí. Refrakční výsledky jsou obdobné jako u penetrující keratoplastiky. Stehy se extrahují přibližně po jednom roce.

DMEK – transplantace Descemetovy membrány je provedena po odstranění nemocného endotelu s Descemetovou membránou a bezdotykovou metodou je lamela o tloušťce 4 mikrometrů rozvinuta a nalepena na stromální lůžko velkou bublinou vzduchu – jedná se o bezstehovou techniku prováděnou řezem velkým 2,5 mm. Velkou výhodou této lamelární transplantace je kromě nízké imunologické aktivity (s výskytem rejekčních reakcí do 1 %) velmi rychlá rehabilitace (obvykle do 3 měsíců) k fyziologickému vidění před onemocněním rohovky ve více než 85 % případů (visus lepší než 0,8). V porovnání s délkou hojení po penetrující keratoplastice, která obnáší přibližně 1–2 roky bez možnosti zaručení takto skvělých refrakčních výsledků.

Na Evropské oční klinice Lexum provádíme lamelární transplantace v ambulantním režimu jednodenní chirurgie v celém rozsahu. Nejčastější transplantací v posledních 2 letech je DMEK (v 70 % případů), dále DALK a penetrující keratoplastika. Evropská oční klinika Lexum patří mezi přední chirurgická zařízení v České republice provádějící tyto zákroky. Je zaštítěna dvěma odborníky v této problematice – prof. MUDr. Martinem Filipcem, CSc., a doc. MUDr. Zuzanou Hlinomazovou, Ph.D.

„Transplantace rohovky se v posledních letech dostala do zcela nové dimenze. Možnost navrácení zraku s dokonalým funkčním výsledkem pomocí transplantované lamely jen 4 mikrometry silné všem pacientům s poruchou endotelu považuji za jeden z největších pokroků v oftalmologii za posledních několik let,“ dodává docentka Hlinomazová.

Lamelární transplantace rohovky – nová dimenze oční mikrochirurgie na oční klinice Lexum
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů