Přejít na obsah

Larva: Ředitel má právo na poslední slovo

zpět
14.3.2011
Václav Larva
zvětšitVáclav LarvaZdroj: www.mmkv.cz

Václav Larva | Zdroj: www.mmkv.cz

 

budoucnosti zdravotnictví v Karlovarském kraji a problémech Karlovarské krajské nemocnice hovoříme s krajským radním pro zdravotnictví Václavem Larvou (ČSSD).

Pokud některý z krajských politiků čelí odporu a kritice, pak je to Václav Larva (ČSSD), krajský radní pro zdravotnictví. My jsme se ho proto zeptali:

Kolik činí v současnosti dluh Karlovarské krajské nemocnice?

KKN nemá v současné době žádné problémy se splácením závazků, nemá žádný úvěr ani jiný závazek obdobného typu. Po bývalém vedení KKN zůstal novému vedení úkol snížit dobu splatnosti závazků v běžném obchodním styku. Tu se dobrou hospodářskou činností nového vedení nemocnice a za pomoci Karlovarského kraje podařilo výrazně snížit o více než dva měsíce. Jedná se o běžné účetní a obchodní operace a hodnota závazků a proti nim pohledávek se v čase mění. Uvádění jakýchkoliv nepodložených čísel bez znalosti souvislostí může jen poškodit zájmy nemocnice.

Podle smlouvy o pronájmu sokolovské nemocnice jdou její pohledávky (závazky) za Karlovarským krajem. Kolik činí? Jak a kdy je kraj hodlá splatit?

Jedná se o závazky, které spadají do období do 31. prosince 2010. Jejich pečlivá kvantifikace a věcná sestava se v současné době dokončují. Jde o složitý a časově náročný proces. Předpokládáme, že základní údaje budou předloženy představenstvu nemocnice na nejbližším zasedání, následně pak Valné hromadě KKN.

Členem dozorčí rady NEMOS Sokolov je hejtman Josef Novotný. Ten je také členem Valné hromady KKN, nejedná se tedy o střet zájmů? Je pronájem sokolovské nemocnice ve výši 3 milionů ročně dostatečný? Kolik činí odpisy NEMOSU za majetek nemocnice?

Podle právních analýz není účast hejtmana v dozorčí radě NEMOSSokolov a zároveň členství ve Valné hromadě KKNv rozporu, nejedná se tedy o střet zájmů. Výše čistého pronájmu je stanovena znaleckým posudkem, který vychází ze zůstatkové ceny movitého majetku pronajatého v rámci pronájmu části podniku (Nemocnice Sokolov) společnosti NEMOS Sokolov.

Proč ještě nebyla doplněna Dozorčí rada KKN? Například za zemřelého lékaře Morávka zatím nebyl nikdo jmenován.

Dozorčí rada se sejde koncem března, do funkce člena Dozorčí rady KKN, a.s., bude uveden po zesnulém MUDr. Morávkovi Vladimír Hartmann.

Jaká bude budoucnost krajského zdravotnictví? Jakou má kraj strategii? Kolik akutních lůžek a v které nemocnici hodlá kraj zrušit a nahradit je lůžky následné péče?

Základní strategií zdravotnictví pro Karlovarský kraj je udržet jako základní veřejný pilíř dvě spolupracující nemocnice v Karlových Varech a Chebu. Zároveň doplňovat péči ve spolupráci se soukromými provozovateli nemocnic v kraji a využívat i jejich špičkové obory, kteréKKN nezajišťuje. Počet potřeby akutních lůžek se v současné době přehodnocuje i v souvislosti s výstavbou pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici a také s rekonstrukcí nemocnice v Chebu. Je málo známý fakt, že podle platných normativů počtu lůžek na počet obyvatel Karlovarský kraj už teď nepřekračuje tyto počty ani absolutně, a dokonce ani v jednotlivých oborech. Prokázala to i mimo jiné tak zvaná „Strategie“, vypracovaná týmem bývalé radní MUDr. Podzemské. Přesto víme, že jistá restrukturalizace lůžek (nikoliv jejich rušení) bude s ohledem na vývoj potřeb v kraji nutná. Po důkladném vyjasnění těchto potřeb i s odbornou veřejností bude záměr zveřejněn. Lůžka následné péče jsou jako vhodné doplnění péče rovněž v připravovaném záměru restrukturalizace, ale jejich počty je nutné nejprve odsouhlasit v odborné diskuzi.

Podle vyjádření lékařů vládne v KV nemocnici dusná atmosféra a odvoláním primáře Brázdila čistky nekončí. Plánuje vedení KKN další personální změny?

V každé zdravě fungující společnosti musí být garantován systém jednoho vedení. Tak jako primář má poslední slovo ve způsobu léčby pacienta a dost těžko může akceptovat demokratické hlasování personálu o tom, kdo bude zrovna operovat a kdo ne. Tak úplně stejně musí mít právo ředitel společnosti mít poslední slovo, pokud se jedná o vhodnost či nevhodnost konkrétních lidí na vedoucí manažerské funkce. A tou je, ať se to komu líbí nebo ne, i primář a také například vrchní sestra. Ve fungujícím systému si nelze vybírat, kterou povinnost, úkol vedení, dělat budu a kterou ne. Pokud snad vůbec existuje jakási dusná atmosféra v karlovarské nemocnici, tak rozhodně ne proto, že vedení nemocnice něco oprávněně požaduje. Každý zaměstnanec má otevřené dveře přímo k řediteli, a pokud má pocit, že neuspěje, tak ke všem členům představenstva bez výjimky. To, že své názory na situaci hraničící se šikanou nadřízených sdělují pouze pod slibem zachování přísné anonymity, rovněž o něčem svědčí. Například o tom, že někteří vedoucí pracovníci jsou přesvědčení, že jsou neodvolatelní a budou vládnout věčně. Nebudou.V takovém prostředí se dlouho a dobře pracovat nedá. Jedna z osvědčených metod je pravidelné obhajování výsledků v periodických výběrových řízeních. Aby bylo každému jasné, že nic nemá míti za definitivní. A k tomu bude směřovat opatření vedení nemocnice.

Souhlasil by kraj, aby v dozorčích orgánech KKN usedl také člen města Karlovy Vary? Proč jsou v nich pouze politici a žádný zástupce odborné veřejnosti?

Dozorčí orgány jsou v zásadě dva. Nejvyšší je Valná hromada, která je složena z politiků - členů Rady Karlovarského kraje ze zákona. Druhým je Dozorčí rada, kde je složení i ze zaměstnanců nemocnice, je tam zastoupena i lékařská profese, ekonom a nyní bude uveden do funkce i zástupce města Cheb. Z toho vyplývá, že z důvodu přímé vazby a dobré spolupráce s městy, kde se nemocnice nachází, nemůže mít nikdo vážné námitky o možné účasti zástupce města Karlovy Vary v této Dozorčí radě, pokud vedení města projeví zájem. Třetím orgánem, nikoliv dozorčím, ale řídícím, je Představenstvo KKN. To, jak již bylo mnohokrát vysvětleno, je sice složeno i z členů, kteří jsou momentálně politiky. Ale ve svém profesním životě jsou zkušenými odborníky. V představenstvu je lékař, ekonom, provozní a investiční technik, stavební technik, bývalý odborář. Představenstvo přímo spolupracuje, kromě řídících manažerů, i s odbornými lékařskými náměstky. K tomuto řešení bylo přistoupeno po zkušenostech s předchozí garniturou jako ke krizovému řízení. Zatajování informací, absolutní rozložení řídicího systému nemocnic, ignorování požadavků zřizovatele, neřešení vážných provozních potřeb, to byl důvod dočasné výměny. Platí slib, že v okamžiku přechodu nemocnice do standardního, běžného systému fungování KKN jako prosperující organizace členové představenstva dají své funkce k dispozici. Přestože loňský rok nebyl vůbec příznivý pro klidnou práci na realizaci potřebných změn, lze konstatovat, že se podařilo dost opatření zrealizovat. Zejména příznivý obrat v hospodaření je možné kvalifikovat jako úspěch na cestě ke standardně fungující společnosti.


Autoři

Ivana Kalinová, Regionálníd deník

Komentovat článek: Larva: Ředitel má právo na poslední slovo

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

2 nejnovější komentáře k článku Larva: Ředitel má právo na poslední slovo

Komentáře

další 2 komentáře
Emigrant III Ad redakce  | 14. 03. 2011 19:43

Přátelé, nesluší se používat - zejména ve zdravotnickém tisku - fotografie zadrženého z policejního spisu. Mimochodem - jak jste se k ní dostali? Záchytka si údajně svou dokumentaci pečlivě střeží!

Agáta poslední slovo : ano  | 14. 03. 2011 11:30

Pakli-že by to bylo skutečně POSLEDNÍ ředitelovo slovo, pak mu tuto výsadu neberme.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné