Léčebna dlouhodobě nemocných by potřebovala víc lékařů i lůžek

Zatímco lůžka léčebny jsou stále plně obsazená, volno je naopak na postech lékařů. V radvanické LDN jsou pouze čtyři namísto deseti. „Geriatrie vyžaduje dlouhodobý…

Ostrava – Mozková příhoda, komplikovaná zlomenina či vážné zhoršení chronické nemoci – to většinou u starších lidí předchází pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných ( LDN). Zařízení v Ostravě-Radvanicích, které bylo před pěti lety nákladně zrekonstruováno, se stará o 190 pacientů z Ostravska a podobně jako další léčebny bývá zcela zaplněno. „Není to žádná odkládací stanice, léčebna zajišťuje pacientům následnou péči. Kapacita zdaleka nestačí pokrýt požadavky nemocnic a rodinných příslušníků,“ konstatuje Marie Dlabalová, mluvčí Městské nemocnice Ostrava, k níž LDN patří. „Mnozí pacienti jsou upoutáni na lůžko a nám jde o to, abychom je naučili opět chodit a postarat se o sebe, ovšem zlepšení stavu nepřichází ze dne na den,“ říká primářka radvanické léčebny Anna Nerádová. Léčba vyžaduje trpělivost ze strany personálu i pacienta. „Kromě polohování na lůžku, léčby proleženin či nácviku chůze provádíme ergoterapii, muzikoterapii i canisterapii. Důležitý je i trénink paměti,“ popisuje vrchní sestra Šárka Kaletová. Pacienti mají možnost se účastnit bohoslužeb, k nepohyblivým přichází jednou týdně farář až k lůžku. V bezbariérové léčebně, která stojí v přírodním areálu mimo městskou zástavbu, se mohou dostat do přírody či aspoň na terasu i vozíčkáři a imobilní pacienti. „Když mi v nemocnici řekli, že mám jít do radvanické léčebny, tak jsem se bránila, ale teď jsem šťastná, že jsem tu,“ usmívá se pacientka Kata Waldrová. Jiřina Heroldová je v léčebně po mozkové mrtvici. „Až půjdu domů, postarají se o mne děti. Ale až po práci, protože všichni jsou zaměstnaní, to nebude jako tady,“ říká žena. Do rodinné péče se vrací asi 60 procent pacientů, ostatní jdou do domovů důchodců nebo dalších sociálních zařízení. Zatímco lůžka léčebny jsou stále plně obsazená, volno je naopak na postech lékařů. V radvanické LDN jsou pouze čtyři namísto deseti. „Geriatrie vyžaduje dlouhodobý, šetrný postup, každodenní péči o pacienta. Mladí lidé nemají zájem o tento obor, chtějí dělat akutní medicínu, být úspěšní, viditelní. Je to celoevropský problém,“ vysvětluje primářka Neradová, která v LDN pracuje 25 let. Nedostatek geriatrů se vedení městské nemocnice rozhodlo řešit tím, že každý nový lékař odpracuje v léčebně půl roku. Pokud zůstane lékař déle než rok, získá stabilizační příspěvek. “ Možná zůstanu, možná ne,“ říká lékař Miloslav Moravec, který přišel z karvinské nemocnice. Lucie Cviková ukončila medicínu před třemi lety a v LDN pracuje rok a půl. „Pošilhávám po tom, že odejdu, ale ne k jinému oboru. Potřebuji se něco naučit i z akutní medicíny, pak se možná vrátím,“ přemýšlí mladá lékařka.

dla, si, Moravskoslezský deník, 4.3.2002

Ohodnoťte tento článek!