Léčebna dlouhodobě nemocných ve Středočeském kraji je na prodej

Středočeský kraj prodá nebo pronajme několik zdravotnických zařízení, jejichž je zřizovatelem. Mezi zdravotnická zařízení určená k pronájmu či k prodeji patří prčická léčebna dlouhodobě nemocných…

Benešovsko –

„Zájemci mají možnost předložit kraji návrh jak na prodej, tak i na pronájem. Žádný z obou způsobů není upřednostňován,“ uvedl mluvčí středočeského krajského úřadu Martin Kupka.

„Jednou ze smluvních podmínek bude v případě prodeje například závazek, že nový nabyvatel bude po dobu pěti let provozovat stejnou činnost ve stejném rozsahu jako současné zařízení, pokud nedojde ke změně či zrušení smluv ze strany zdravotních pojišťoven,“ dodal Kupka, podle kterého i v případě pronájmu bude muset nájemce poskytovat stejné služby po celou dobu trvání nájemního vztahu.

O vypsání soutěže rozhodla minulý týden Rada Středočeského kraje. Mezi zařízeními určenými k prodeji nebo pronájmu je Nemocnice Hořovice, Nemocnice Beroun, Ústav pneumologie a onkologie Na Pleši, Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově a dalších šest významných zdravotnických zařízení Středočeského kraje.

Benešovský deník

Léčebna dlouhodobě nemocných ve Středočeském kraji je na prodej
Ohodnoťte tento článek!