Léčebna návykových nemocí v Nechanicích slaví 20. výročí

Léčebna návykových nemocí v Nechanicích

Léčebna návykových nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovištěm Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Je jediným zařízením v Královéhradeckém kraji, které poskytuje dobrovolnou ústavní léčbu pro muže i ženy závislé na alkoholu, nelegálních drogách, tlumivých lécích či patologickém hráčství.

Tisková zpráva

Svůj provoz léčebna zahájila v prosinci 1996 a letos tedy slaví 20. výročí fungování. V Nechanicích umožňuje léčbu nejen pacientům ze spádové oblasti, ale i z celé České republiky. Léčebna má 56 lůžek, z toho 6 lůžek na příjmovém detoxifikačním oddělení a 50 lůžek na dvou odděleních komunitní léčby.
V Nechanicích průměrně ročně léčí 280 pacientů (poměr mužů k ženám je 2:1). Přibližně 60 % z pacientů se léčí se závislostí na alkoholu, zbylých 30 – 35 % se závislostí na nelegálních drogách, 5 – 10 % se závislostí na lécích a s patologickým hráčstvím.

LNN Nechanice sleduje efektivitu svého léčebného programu. „Po půl roce od propuštění z léčby abstinuje bez přerušení 61 procent pacientů, po roce 53 procent a po 2 letech 53 procent pacientů. Celosvětově se od ústavní léčby závislostí očekává, že průměrně jedna třetina pacientů bude abstinovat, další třetina bude střídavě abstinovat a recidivovat a poslední část nebude abstinovat vůbec. Z toho pohledu je efektivita terapeutického programu naší léčebny vysoce nadstandardní,“ říká vedoucí lékařka LNN Nechanice Jela Hrnčiarová.

Česká republika je tradičně na vrcholech žebříčků v spotřebě alkoholu. Konzumaci alkoholu s vysokým rizikem závislosti nebo již závislostí na alkoholu představuje 5 – 8 % české populace, tj. 450-700 tis. dospělých osob.

Alarmující je tolerance k pití nedospělých mladých lidí – alkohol ochutnalo téměř 78 % dětí mladších 15 let, nejčastěji z rukou rodičů. Alkohol zůstává nejčastěji zneužívanou návykovou látkou v České republice. Asi 5 % lidí, kteří pravidelně pijí nadměrné dávky alkoholu, se po čase stává závislými na alkoholu.

Při odvykání od alkoholu jsou typickými příznaky třes rukou nebo i celého těla, pocení, zažívací potíže, zvýšení krevního tlaku, úzkostná a pokleslá nálada, nespavost. V tomto stadiu již má postižený člověk zpravidla velké problémy v mnohých oblastech života. Nutkavá touha prožívat znova a znova příjemný účinek své návykové látky, udržuje problém navzdory zcela zřejmým negativním důsledkům s dlouhodobým dosahem na život postiženého. Závislý člověk málokdy zvládne přestat užívat svou návykovou látku sám, potřebuje odbornou pomoc.

Ohodnoťte tento článek!