Léčiva a Slovakofarma zřejmě budou patřit stejnému majiteli

Vlastník Léčiv, americký fond Warburg Pincus, totiž hodlá odkoupit majoritní podíl ve Slovakofarmě. „Musíme ještě počkat na vyjádření českého i slovenského antimonopolního úřadu…

Praha – Největší tuzemská farmaceutická společnost Léčiva a slovenská Slovakofarma zřejmě již v brzké době budou patřit stejnému majiteli. Vlastník Léčiv, americký fond Warburg Pincus, totiž hodlá odkoupit majoritní podíl ve Slovakofarmě. „Musíme ještě počkat na vyjádření českého i slovenského antimonopolního úřadu,“ říká generální ředitel Léčiv Jiří Michal.

hn: Co obchodní jména obou firem? Zůstanou zachována?

To je předčasné. Zatím se zabýváme tím, jaké synergické efekty tento projekt může přinést. Proto samozřejmě nevíme, jestli budou zachovány dvě marketingové jednotky či jen jedna. Ale ať už to dopadne jakkoli, cílem budoucí aliance je vytvoření tak silného subjektu, který bude úspěšně konkurovat i po případném vstupu do Evropské unie. Protože je nyní pouze potvrzen společný zájem případného kupce a prodejce, žádné konkrétní rozhovory se vést nemohou a ani nevedou.

hn: Proč vůbec vznikla myšlenka na spojení se Slovakofarmou?

Ta myšlenka nevznikla proto, že bychom chtěli zvýšit náš podíl v Čechách a na Slovensku. Pozorujeme, k jaké obrovské koncentraci i v tomto odvětví dochází a tento proces se nám prostě nemůže vyhnout, protože jen silné subjekty mají šanci přežít. Synergie by měla spočívat v tom, že soustředíme dostatek prostředků na urychlení inovačních aktivit. Smysl spojení tedy je, aby služba pro zdravotní systém v tuzemsku i na Slovensku byla mnohem kvalitnější. Další synergii v alianci se Slovakofarmou vidím v tom, že dosáhneme velikosti firem ve střední Evropě, jako jsou Krka či Lek. Stali bychom se jednou z pěti největších středoevropských firem. To nás podstatně posune v naší vizi být vedoucím hráčem v tomto regionu.

hn: Budete nějak měnit například investiční plány Léčiv?

S odpovědí na tuto otázku si ještě musíme počkat do doby, až bude podepsána kupní smlouva. Před rozhodnutím antimonopolních úřadů v Čechách a na Slovensku nesmíme jednat ve shodě ve třech věcech. V uvádění produktů na trh, cenových dohodách a v rušení výzkumných a investičních akcích. Jsme ve fázi zvažování a nečiníme nic, co by bylo v rozporu se zákony a pravidly obou zemí.

hn: Není například zbytečné, aby si Léčiva a Slovakofarma konkurovaly v zahraničí?

Samozřejmě, že ano. Tam hledáme synergie, úsporu nákladů, aby prostředky na export byly využity velmi efektivně. Pokud dojde ke vzniku aliance, společně vytvoříme poměrně jasné výrobkové portfolio, se kterým půjdeme na předem určené trhy. Oba podniky se budou zaměřovat na produkty potřebné a prostě skončí éra prodávání pouze několika balení tam či onam. Vidíme rozvoj nového subjektu právě v jeho rostoucí výkonnosti na cizích trzích a tomu by měl každý státní úředník tleskat.

hn: Jaké mají obě firmy dohromady postavení na českém a slovenském trhu?

Nedá se to tak lehce stanovit, není to podíl rohlíků na trhu rohlíků. U léčiv je deset tisíc registrovaných položek, obchoduje se jen s polovinou. Výrobkové portfolio Léčiv a Slovakofarmy dohromady má asi jen 250 položek ve zhruba čtyř stech lékových formách. Proto hovořit o nějakém dominantním podílu na trhu je velmi těžké, nehledě na to, že stále existují regulované ceny, takže nemůže docházet k poškozování zákazníka. Také se o žádné monopolní postavení nemůže jednat z toho důvodu, že všechny naše produkty jsou z takzvané vícezdrojové skupiny. To znamená, že kromě licenčních dohod s našimi multinacionálními partnery produkujeme i ekvivalenty. Ty mají stejné parametry jako původní, již nepatentově chráněný lék, ale jsou cenově mnohem dostupnější. A lékař má spolu s pacientem naprosto svobodnou volbu, který prostředek k léčbě vybere.

hn: Nehodláte se také stát společností vyrábějící takzvaná originální léčiva?

Ne. Ale zhruba do pěti let bychom se rádi stali inovační firmou zaměřenou na nové lékové formy, které budou na pacienta lépe působit, tedy budou pro něj příjemnější a pohodlnější. Je jasné, že toto rozhodnutí znamená mnohem více prostředků do výzkumu.

Tomáš Kňourek, Hospodářské noviny, 7.2.2002

Ohodnoťte tento článek!