Legislativní rada odmítla zákon o neziskových nemocnicích

Legislativní rada vlády odmítla návrh zákona o neziskových nemocnicích, podle kterého by zařízení nemusela danit svůj zisk a mohla jej použít například k nákupu nového vybavení. Konečné slovo bude mít kabinet.

„Legislativní rada vlády doporučila vládě tento zákon neschválit,“ řekl Jiří Souček z kabinetu ministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Neuvedl ale, jaké měla legislativní rada k zákonu námitky. Odůvodnění stanoviska podle něj v příštích dnech vypracují právníci. Zákon o veřejných neziskových nemocnicích patří k dlouho očekávaným normám, odvolaný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) jej označoval za jednu ze svých priorit a vláda jej měla jako závazek v koaliční smlouvě.

Ministerstvo zdravotnictví bylo podle svého mluvčího Ladislava Štichy připraveno připomínky, které by nešly proti koncepci zákona, do normy zapracovat. „Diskuse na legislativní radě vlády však neřešila praktické otázky působení zákona, ale dominovalo jí poněkud akademické téma, zda je na místě navrhovat vznik nového typu právnické osoby a zda by neziskové nemocnice měly být spíše soukromoprávní nebo veřejnoprávní,“ napsal Šticha. Rada podle něj rozhodla o svém stanovisku bez diskuse o konkrétních ustanoveních zákona.

Zákon by do českého práva zavedl novou právní formu neziskových nemocnic. Pokud by hospodařily se ziskem, nebyl by zdaňován a byl by převeden zpět do nemocnice ke zkvalitnění služeb. Pod statut neziskové nemocnice by mohla přejít všechna zařízení, která zřizuje stát. Fakultní nemocnice by se podle návrhu přeměnily v takzvané univerzitní, kde by se kromě poskytování zdravotní péče odehrávala i výuka budoucích zdravotníků a vědeckovýzkumné projekty. Ostatní včetně soukromých nemocnic budou moci o zařazení požádat. Konečné slovo by mělo mít ministerstvo zdravotnictví. V současnosti jsou mnohé nemocnice příspěvkovými organizacemi.

Norma by měla také sjednotit odměňování zaměstnanců nemocnic tak, že platy se budou podobně jako u učitelů a jiných státních zaměstnanců řídit tarifem, o kterém rozhodne vláda.

Legislativní rada odmítla zákon o neziskových nemocnicích
Ohodnoťte tento článek!