Lék nemůže být předepsán těm, u nichž by nejvíc zabral

Holmerové i Jirákovi vadí, že podle stanovených pravidel se nesmí lék předepsat lidem, u nichž nemoc skutečně zcela začíná a u nichž by nejvíce zabral…

Praha – Zdravotní pojišťovny už tři týdny téměř plně hradí drahý lék na Alzheimerovu chorobu. „Počítáme, že pacientů, kteří začnou lék brát, budeme mít pětadvacet až třicet,“ uvedl Roman Jirák, vedoucí geriatrického oddělení Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kde existuje jedno z center pro tuto nemoc. „Konečně může být předepisován lidem, kterým může pomoci a nemusejí za něj vydávat tisíce,“ dodala místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti Iva Holmerová.

Lék chorobu, která spočívá v chronickém degenerativním postižení mozku a končící hlubokou demencí, nevyléčí. Může pomoci jen pacientům v počáteční fázi nemoci. Dokáže oddálit plný nástup choroby třeba až o několik let. ředepisování drahého přípravku bude proto přísně hlídáno, aby byl hrazen jen u pacientů, jimž skutečně pomůže.

Holmerové i Jirákovi ale vadí, že podle stanovených pravidel se nesmí lék předepsat lidem, u nichž nemoc skutečně zcela začíná a u nichž by nejvíce zabral. „Test, který je nutné absolvovat, obsahuje 30 otázek. Ještě 27 správných odpovědí se pokládá za normu. Kdo se dostane pod toto číslo už v pořádku není. Horní hranice pro předepsání léku je přitom 20 úspěšných odpovědí. Myslím, že by se mělo začít u pětadvaceti, protože to jsou právě lidé v úplném začátku choroby,“ vysvětlil Jirák.

Ministerstvo zdravotnictví o úhradě léku z veřejného zdravotního pojištění rozhodlo po dlouhých diskusích na základě důkazů o jeho účinnosti. Zvolilo model, který respektuje finanční možnosti systému. Pacient, u něhož psychiatr či neurolog potvrdí vyšetřením a testem začínající Alzheimerovu chorobu, bude po tři měsíce léčen. Pokud se prokáže účinnost preparátu, bude léčba pokračovat až do stadia, kdy už lék nezabírá.

Prezident České lékařské komory David Rath upozornil, že tyto léky byly americkou neurologickou společností zařazeny na první místo v léčbě Alzheimerovy choroby. „Šlo o klíčovou záležitost, předtím byly všude rozpaky nad úhradou tohoto preparátu z veřejného pojištění,“ zdůraznil.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou podle věku

procento nemocných ve věkové skupině

65 až 69 let: 1,5 %

70 až 74 let: 3 %

75 až 79 let: 6 %

80 až 85 let: 12 %

Pramen: Česká psychiatrická společnost na základě zahraničních studií

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 16.1.2002

Ohodnoťte tento článek!