Lékař bude muset doložit, že na kongresu skutečně vystoupil

Martin Plíšek

Jedním z cílů protikorupčních opatření ministerstva zdravotnictví je ukončit „kongresovou turistiku“. O balíku novel, které resort připravuje, jsme hovořili s náměstkem pro legislativu a právo Martinem Plíškem.

Na novele zákona, která má prodloužit platnost Janotova balíčku se nyní pracuje. Kdy předpokládáte, že by mohla vstoupit v platnost?

Pokud nebudou žádné komplikace a podaří se ji prosadit v prvním čtení, pak by zřejmě mohla být účinná nejpozději od druhého čtvrtletí.

Jaký bude dopad tohoto balíčku?

To je dosti složitá otázka, revize dělá SÚKL a myslím, že to je spíše otázka na něj. Pakliže revize proběhnou, dopad bude minimální, ale stále se to vyvíjí.

Nyní je aktuální novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, co vše tato novela umožní?

Díky ní se otevře prostor pro legální připlácení si za zdravotní péči, zjednoduší řízení při stanovování úhrad cen a léků, zjednoduší přístup generických léků na trh. Zároveň zvyšuje regulační poplatek z 60 na 100 a zavádí místo poplatku na položku na receptu, regulační poplatek za recept jako takový. Do konce ledna bychom ji měli předložit do vlády. Nyní jsme se vypořádali se zásadními připomínkami. Předpokládám, že do vlády by se novela měla dostat do dvou týdnů.

O jaké připomínky se jednalo?

Připomínky směřovali k definici nároku pojištěnce, na úhradu zdravotní péče. Vysvětlujeme ale, že stávající rozsah péče zůstane zachován a že se jen otevře možnost legálně si připlatit za nadstandard. Spíše jsme dopracovali paragraf, který stanovoval nárok pojištěnce na úhradu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a to, že by do zdravotnické dokumentace mělo být poznamenáno, zda si pacient zvolil základní úhradu nebo variantu, na které se finančně podílí.

Hovoří se také o protikorupční novele. Jak to s ní vypadá? Kdy budou zveřejněny podrobnější informace?

Konkrétní informace teprve představíme. Soubor protikorupčních opatření se týká jak fakultních nemocnic, tedy přímo řízených nemocnic, tak zadávání zakázek na ministerstvu zdravotnictví. Vedle toho představíme také plán novelizovat zákon o regulaci reklamy, který upravuje chování farmaceutických firem vůči poskytovatelům, případně lékárníků z hlediska reklamy a jejich produktů. Navrhujeme zvýšení sankcí za porušení tohoto zákona, které v současnosti již neodpovídá společenské nebezpečnosti a vedle toho definujeme, jaká reklama, jaký kongres, pořádaný farmaceutickou firmou, je v souladu s tímto zákonem a jaký už nikoliv. Dáme tam některá omezení z hlediska účasti na těchto kongresech. Bude muset být doložitelné, že lékař na kongresu skutečně vystoupil. Cílem je, aby to nebylo zaměňováno za zájezdovou turistiku.

Očekáváte, že přijetí této novely bude mít hladký průběh vzhledem k poptávce, která po ni je?

Myslím si, že je v zájmu lékařské komory, lékárnické komory i farmaceutických firem a jejich asociací, aby komunikace mezi nimi probíhala transparentně a aby i oni ve svých etických kodexech upravili to, jaké jednání je etické a jaké neetické. Očekávám, že na ni bude pozitivní náhled, ale o jednotlivostech jsme připraveni se bavit.

Chystáte také novelu, která zlegalizuje tresty pro rodiče, kteří nedají očkovat svého potomka, s jakými tresty počítáte?

Toto bude muset být v novele zákona o ochraně veřejného zdraví, reagujeme na judikát Nejvyššího správního soudu, že každá povinnost musí být v zákoně. My na to reagujeme, protože tato záležitost je v zájmu dítěte. Já nyní nechci říkat konkrétní znění, protože to není novela zákona , která je ve sněmovně nyní, ale bude to v další novele, předložené v první polovině tohoto roku. Sankce tam budou upřesněny v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Ohodnoťte tento článek!