Lékař: Kvalita péče o nedonošené novorozence v ČR je ohrožena

Titulní obrázek

Péče o novorozence je v Česku jedna z nejlepších v Evropě, ne-li na světě, její kvalita je však nyní ohrožena, řekl primář pražské porodnice u Apolináře a předseda České neonatologické společnosti Richard Plavko. Uvedl to při představení 12 speciálních inkubátorů, které díky grantu získalo 12 českých porodnic zaměřujících se na nedonošené novorozence…

Potřeba je prý daleko více lůžek, oněch 12 jen pomáhá řešit kritickou situaci, upozornil Plavko.

Novorozenecká úmrtnost se v devadesátých letech významně snížila v celé Evropě, v Česku dokonce několikanásobně. V Evropě se daří matky soustředit do specializovaných center ještě před předčasným porodem asi z 60 procent, v ČR dokonce z 85 až 90 procent, uvedl primář.

Úmrtnost novorozenců je několikanásobně nižší, když se miminko narodí na centru. Novorozenec s hmotností nižší než kilogram má v centru více než poloviční šanci na přežití, kdežto mimo něj menší než desetinovou. Po roce 2000 sice rostla porodnost, ale počet lůžek se nezvyšoval. Počet novorozenců s nízkou porodní hmotností (pod 2,5 kilogramu) stoupl z 5277 v roce 2000 na 8638 v roce 2008. Kromě takzvaného babyboomu stoupá podíl vícečetných těhotenství, a tedy i nezralých dětí, vysvětlil.

Nyní je přitom v ČR 343 lůžek resuscitačně-intenzivní péče, ale potřeba je 450 lůžek. Už nyní se stává, že zrovna žádné lůžko není volné. Dvanáct speciálních inkubátorů, na které získala Nadace Charty 77 z takzvaných Norských fondů přes 760.000 eur (asi 20 milionů korun), slouží pouze k „hašení krize“, upozornil Plavko.

Inkubátor má poskytnout nedonošeným novorozencům tu nejlepší péči přímo na porodním sále, a zvýšit tak jejich šanci na přežití. Nahrazuje matčinu dělohu udržováním stálých podmínek jako je teplota nebo vlhkost. Přístrojové komplety obsahují resuscitační vyhřívané lůžko, plicní ventilátor (umožňuje přesně dávkovat dechové objemy novorozenců) a pulzní oxymetr (na měření obsahu kyslíku v krvi). U nových inkubátorů lze velmi rychle z uzavřeného systému péče udělat otevřené lůžko. Otevřený systém je přístupný pro celou řadu úkonů, vysvětlil primář.

Výzkumy ukazují, že pro snížení novorozenecké úmrtnosti či postižení jsou důležité první okamžiky. „Snížení poškození dětí se odehrává v prvních minutách života novorozenců. Říkáme tomu zlatá půlhodina až hodina,“ dodal Plavko.

Speciální inkubátory a další zařízení jsou nainstalovány po celé ČR v centrech, v nichž se odehrává většina rizikových porodů a též se zde soustředí většina nemocných novorozenců. Kromě VFN v Praze, kam patří porodnice u Apolináře, se jedná o Thomayerovu nemocnici, Ústav pro péči o matku a dítě, nemocnici v Praze – Motole, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ústí nad Labem. Dotace pokryje 85 procent nákladů, na zbylých 15 procentech se spolupodílí partnerské nemocnice.

ČTK

Lékař: Kvalita péče o nedonošené novorozence v ČR je ohrožena
Ohodnoťte tento článek!