Lékaře udrží jen vyšší platy

Milan Kubek

Hrozby lékařů, že odejdou pracovat do zahraničí za vyšším platem, nabírají na intenzitě. Podporuje je Česká lékařská komora, která tvrdí, že některé nemocnice jsou už personálně zdevastovány. „Dokud však odchází lékaři po desítkách, daří se to politikům celkem úspěšně před občany zatajovat. Akci Děkujeme, odcházíme považuji za možná poslední šanci změnit české zdravotnictví. Politici dvacet let hovoří o reformách, ale kde nic tu nic,“ zdůrazňuje prezident komory Milan Kubek.

EURO: Víte, kolik lékařů se chystá podat výpověď?

KUBEK: Kolik jich tento krok skutečně udělá, nevíme. V nemocnicích pracuje šestnáct tisíc lékařů a čtyři tisíce z nich se již zavázaly výpovědi podat.

EURO: Kolik lékařů si už skutečně začalo vyřizovat dokumenty, aby mohli odejít?
KUBEK: Letos si jen do počátku listopadu požádalo 500 lékařů o potvrzení o profesní bezúhonnosti, za celý loňský rok to bylo 330.

EURO: Myslíte, že je dobré podporovat lékaře, aby houfně opouštěli české nemocnice?

KUBEK: Nechceme vyhnat naše lékaře do ciziny. Pokud dostatečný počet lékařů podá výpověď, vytvoří tlak, který donutí politiky zdravotnictví smysluplně reformovat. Jsme součástí EU a lékaři nejsou nevolníci. I oni mají právo svobodně se rozhodnout, pracovat tam, kde dostanou lépe zaplaceno. Nic jiného než zvýšení platů lékaře v českých nemocnicích udržet nemůže.

EURO: České lékaře by ale přece mohli nahradit lékaři přicházející z ciziny.

KUBEK: Lékařů cizinců u nás pracuje asi 2100. Díky jazykové bariéře stále drtivá většina z nich přichází ze Slovenska.
Problém vidím v tom, že práce u nás přestává být atraktivní již i pro lékaře ze zemí bývalého Sovětského svazu, pro něž Česká republika často slouží pouze jako první přestupní stanice v rámci EU.

EURO: Požadujete zvýšení platů na jedenapůl- až trojnásobek průměrného platu, což ročně vyjde na tři miliardy korun. Není to trochu moc v době, kdy není na léčbu?

KUBEK: Je to jen o něco více než jedno procento ze zdravotnického rozpočtu. V každém systému se dá procento ušetřit.

EURO: Kde jsou podle vás rezervy?

KUBEK: Kvůli tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nesplnil zákonnou povinnost a neprovedl do konce roku 2008 revizi cen a úhrad léků, přišel systém o deset miliard korun. Žádným tajemstvím nejsou ani předražené nákupy nejrůznějších přístrojů často přes různé kompletátorské firmy. Investiční politika je naprosto chaotická a přístroje zůstávají nevyužité. Pokud bude chtít ministr Leoš Heger v těchto dvou oblastech skutečně udělat pořádek, může počítat s naší plnou podporou.

EURO: V nákupech přístrojů ale mají často prsty sami doktoři.

KUBEK: Je povinností zřizovatele zajistit, aby management nemocnice nekradl, a je zodpovědností managementu dohlédnout, aby nekradli zaměstnanci.

EURO: Myslíte si, že vymůžete tři miliardy na platy, přestože ministerstvo v úhradové vyhlášce snižuje platby zdravotnickým zařízením?

KUBEK: Ministr zdravotnictví vyhlášku navrhl v podobě, která není ekonomickou nutností, ale politickým rozhodnutím.
Výběr pojistného neklesá, přinejhorším stagnuje. Jistě, výdaje pojišťoven jsou větší než příjmy, ale přesto budou mít koncem roku na účtech asi 18 miliard korun. Ministerstvo v dané chvíli navrhuje snížení úhrad u soukromých lékařů cca o dvě procenta, u akutní péče o pět a u následné péče o deset procent, přičemž po nemocnicích se požaduje zachování dnešní výkonnosti. Na trhu jsou sice účinné, ale stále dražší léky a my lékaři jejich existenci nemůžeme před pacienty tajit. Nemáme právo omezovat zákonem zajištěný nárok pacienta na kvalitní léčbu. Politici nemohou takto zbaběle přenášet odpovědnost na lékaře.
Pacienti mohou dostat pouze takovou péči, jakou pojišťovny zaplatí.

EURO: Co by podle vás mělo udělat ministerstvo, aby byl v rozpočtu dostatek peněz?

KUBEK: Zvýšit platbu za státní pojištěnce z dnešních 723 korun, a to alespoň na výši, již navrhovala bývalá ministryně Jurásková. Zdravotnictví by získalo 3,2 miliardy korun. Aby se systém stal skutečně solidárním, měl by každý platit odvody úměrné svým příjmům. To znamená zrušit strop na pojistné, který zvýhodňuje nejbohatší občany. Zavedl bych také odvody na zdravotní pojištění i z dohod o provedení práce, z kapitálových výnosů a dalších příjmů, které jsou dnes nepochopitelně od placení pojistného osvobozeny.

Lékaře udrží jen vyšší platy
Ohodnoťte tento článek!