Lékaře za podvazování nádorů prý nelze žalovat

Horská nemocnice ve Vrchlabí už vybrala tři pacienty, kterým lékaři podvážou nádor. „Podle Světové lékařské asociace nepřipadá v případech uvedených v článku 32 v úvahu žaloba na lékaře nebo nemocnici…

Fišer tvrdí, že devitalizaci nezakázal

Některé léčebné metody zhoubných onemocnění, uznávané ve světě, se v Česku opomíjejí, tvrdí lékařka a poslankyně za ČSSD Milada Emmerová

Praha – Horská nemocnice ve Vrchlabí už vybrala tři pacienty, kterým lékaři podvážou nádor. Přesný termín, kdy k tomu dojde, nemocnice předem nesdělí, protože se chce vyhnout předčasné medializaci.

Další nemocnice by chtěly devitalizaci také používat, ale vedení má obavy. Metodu totiž zavrhla chirurgická společnost, vědecká rada Ministerstva zdravotnictví, vědecká rada České lékařské komory, a proto ji nedoporučilo používat ani ministerstvo. Na posledním setkání se zástupci Svazu pacientů ČR ale ministr Bohumil Fišer podle zápisu z jednání řekl, že nepatří k odpůrcům devitaliazce. Tuto metodu nezakázal, tlumočil jen stanovisko chirurgické společnosti.

Vědecká rada ministerstva by měla vydat svůj verdikt ještě před červnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Pokud se rada vyjádří k protokolům ověřování devitalizace, které vypracoval Svaz pacientů, negativně, mohly by být posouzeny například v Německu, Rakousku, nebo v USA. Fišer nepopírá, že v Česku může existovat předpojatost.

Advokátní kancelář Petr Folprecht ve své analýze k devitalizaci uvádí, že v souladu se zákonem o zdraví lidu má pacient právo rozhodnout o způsobu léčby svého onemocnění po získání úplné informace o povaze výkonu a jeho rizicích. „Podle Světové lékařské asociace nepřipadá v případech uvedených v článku 32 v úvahu žaloba na lékaře nebo nemocnici,“ uvádí se v analýze.

Několik lékařů použilo devitalizaci ještě před tím, než ji chirurgická společnost označila za metodu „non lege artis“. Chirurg Michal Náprstek popsal například léčbu dvou pacientek, které loni na vlastní žádost podstoupily podvázání nádoru prsu. Chemoterapii a radioterapii odmítaly.

„Lékaři je předem upozornili, že jde o novou experimentální metodu,“ uvedl Náprstek. Jedné z pacientek se daří velmi dobře, u druhé se musel zákrok zopakovat. „Tuto metodu samozřejmě nelze prohlásit za stoprocentní, stejně jako nic v medicíně a životě,“ dodal chirurg.

Poslankyně Milada Emmerová (ČSSD) tvrdí, že podvazování nádoru není žádnou novinkou. „Z mojí dlouholeté medicínské praxe je mi známo, že Garwitzův tumor ledviny se před operací devitalizuje „ucpáním“ tepenného řečiště postižené ledviny. Takto devitalizovaný nádor má silně sníženou tendenci vytvářet metastázy. Mohli bychom to nazvat částečnou devitalizací, protože ucpání se dělá jen u tepen,“ uvedla Emmerová ve stanovisku, který zaslala Svazu pacientů.

Její slova potvrzuje Vlastimil Válek, přednosta radiodiagnostické kliniky brněnské fakultní nemocnice. „To se rutinně dělá po celém světě už asi třicet let. U nás byl průkopník této metody zvané embolizace primář Kašpar,“ řekl s tím, že podobný výkon dělají na jeho pracovišti třikrát až čtyřikrát do týdne.

Emmerová, která se jako lékařka zabývá touto problematikou třicet let, připomněla také další možnou léčbu nádorů, a to „kyslíkem v přetlaku“ (hyperbaroxie), což znamená v jeho nadbytku pro celý organismus. „Na západ i na východ od naší republiky ji provozují běžně. „Ve světě prokázaná metoda se u nás opomíjí bez mrknutí oka,“ dodala.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 7.5.2002

Ohodnoťte tento článek!