Lékaři bez hranic: ACTA může mít negativní vliv na výrobu generik

Lékaři bez hranic, MSF

Lékaři bez hranic se obávají, že mezinárodní dohoda proti padělatelství ACTA může mít negativní dopad na výrobu levnějších variant léčiv, které používají například k léčbě pacientů v rozvojových zemích.

Vyzývají proto zúčastněné státy, aby smlouvu neratifikovaly, dokud nebudou všechny námitky k dokumentu „uspokojivě vyřešeny“. Lékařská organizace svou výzvu zveřejnila na internetové stránce.

„Dohoda ACTA je vadná a může mít fatální dopady na přístup k lékům. Dohoda má nedostatečné záruky proti zneužití a nezajišťuje ochranu veřejného zdraví,“ uvádí Lékaři bez hranic. ACTA podle nich neřeší problém distribuce nekvalitních a nebezpečných léků. Podle organizace také „podrývá platné mezinárodní dohody na ochranu veřejného zdraví“.

Kritici mezinárodní smlouvy již delší dobu upozorňují, že dohoda určená k boji proti padělkům může mít vliv na výrobu generických léků, což jsou ekvivalenty originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany. Lékaři bez hranic generika využívají například při léčení obyvatel rozvojových zemí, které nemají vlastní farmaceutický průmysl.

„ACTA ohrožuje třetí strany poskytující péči s pomocí generických léčiv, tedy také Lékaře bez hranic,“ uvádí organizace na své internetové stránce. Dohoda by podle ní mohla být použita nejen proti zdravotnickým organizacím, ale i proti distributorům a obchodníkům prodávajícím generika, dárcům podporujícím zdravotní programy a národním kontrolním institucím schvalujícím léčiva.

Lékaři bez hranic se dále obávají, že mezinárodní dohoda umožní při celních kontrolách zadržovat dodávky léků mířících do rozvojových zemí. Podobné kroky podle nich mohou být použity jako prostředek obchodního boje mezi farmaceutickými firmami.

Doporučují proto, aby státy nejprve zvážily všechny dopady dohody ACTA, než ji ratifikují. Smlouva by také měla obsahovat pojistky proti případnému zneužití a neměla by postihovat třetí strany za napomáhání při distribuci zboží, dodává lékařská organizace.

Cílem mezinárodní dohody ACTA je vytvořit pravidla pro dodržování práv k intelektuálnímu vlastnictví, tedy bojovat proti šíření nelegálních kopií a padělků všeho druhu, mimo jiné záznamů hudebních či filmových děl, léků, značkových oděvů, ale například i spotřební elektroniky. Podle kritiků ale dohoda umožní cenzuru internetu a omezí jeho svobodné užívání. Obávají se také zásahů do soukromí – například v podobě kontroly dat v telefonech a počítačích.

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Byli založeni v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů. V současnosti poskytují zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích světa.

Ohodnoťte tento článek!