Lékaři bijí na poplach. Kampaní

lékaři, dokumentace

Je v rozkladu a pro pacienty přestává být bezpečné. Upozornit na současný stav zdravotnictví a jeho příčiny chce Česká lékařská komora (ČLK) prostřednictvím kampaně Zdravotnictví volá o pomoc.

Včera se kvůli tomu mimořádně sešli předsedové všech okresních sdružení. Podle lékařů je zdravotnictví katastrofálně podfinancováno a není možné garantovat kvalitu péče.

Schopní lidé odcházejí na Západ

„Situace je velmi vážná a my musíme popohnat vládu, aby zdravotnictví začala urychleně řešit. Už není možné garantovat kvalitní péči. Jak, když v nemocnicích chybějí lidé? Pokud se peníze nenajdou a nezastaví se odchod lékařů a sestřiček, půjde zdravotnictví do kytek!“ zdůraznil předseda okresního sdružení ČLK Milan Brázdil.

Řada regionálních nemocnic je podle lékařů už dnes závislá na práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení, například okresní interny. „Schopní lidé odcházejí na Západ. A může zanedlouho nastat situace, že se pacient v české nemocnici nedomluví. Nebo nás mají zachránit odborníci z Ukrajiny a Číny?“

Lékaři na Olomoucku podle něj vnímají situaci jako naléhavou. Věří, že chystaná kampaň pomůže prosadit změny. „Je nutné, aby se zapojili nejen lékaři, ale všechny zdravotnické profese. Je potřeba pojmenovat skutečný stav, o kterém se musejí všichni dozvědět, proto jsme se na Olomoucku rozhodli akci podpořit i finančně,“ nechal se slyšet Milan Brázdil z okresní lékařské komory s tím, že vedení okresního sdružení schválilo na akci 100 tisíc korun. Zdravotníci ujišťují, že připravovaná kampaň nemá poškodit nebo strašit pacienty, ale varovat a především přesvědčit politiky na všech úrovních o potřebě zásadních změn ve financování zdravotnictví.

Nebezpečná situace

„Půjde hlavně o to, informovat veřejnost, že situace ve zdravotnictví pro lidi začíná být nebezpečná,“ uvedl Zdeněk Mrozek, viceprezident České lékařské komory, který současněpracujejakolékařna Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

Poukázal na to, že nedostatek zdravotníků je spojen s porušováním platných zákonů a vyhlášek a obcházení zákoníku práce. Lékaři, existenčně závislí na příjmech za přesčasovou práci, jsou nuceni tento stav tolerovat s ohledem na své pacienty a kolegy. „Nemocnice začínají být personálně zdevastované. Už nejsme schopni říct, že kvalita odpovídá současné době. A já se obávám, že onen rubikon jsme překročili a návrat ke kvalitě je možný jen těžko,“ vyjádřil se Zdeněk Mrozek.

Na detailech kampaně Zdravotnictví volá o pomoc se lékařská komora v těchto dnech domlouvá. Představenstvo schválilo, že spolupracovat bude s agenturou Ewing PR Jiřího Hrabovského, která před pěti lety vedla akci Děkujeme, odcházíme pro Lékařský odborový klub. Postavena byla na hromadných výpovědích doktorů. Jednou z možností současného protestu, vedle šíření informací na sociálních sítích a v médiích, je podle lékařů připomenutí dodržování limitu 416 přesčasových hodin.

„Je přitom paradoxní, aby člověk vyhrožoval tím, že začne dodržovat zákon. Faktem je, že kdybychom v nemocnicích začali dodržovat všechny zákonné předpisy, zdravotnictví se do týdne položí,“ uvedl viceprezident ČLK Zdeněk Mrozek.

Komora poukazuje na to, že na fakultách sice v oboru všeobecné lékařství promuje každoročně zhruba tisícovka lékařů, avšak dvě stovky z nich odcházejídozahraničí,anižby vůbec začali v České republice pracovat. Každým rokem navíc podle komory odchází do zahraničí zhruba dvě stě lékařů, kteří již praxi mají. Často jde o plně kvalifikované perspektivní mladé lékaře.

Ohodnoťte tento článek!