Lékaři hrozí, že zavřou ordinace

„Lhůty splatnosti faktur se díky platební neschopnosti VZP smluvně prodloužily již před rokem z 10 na 20 dnů. Vposledních třech měsících však nejsou dodržovány ani tyto 20denní lhůty…

Břeclav – K řádnému plnění smluvních povinností vyzývají v těchto dnech Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) soukromí lékaři v okrese Břeclav. Ta jim totiž vposlední době hradí jejich faktury se zpožděním.

„Lhůty splatnosti faktur se díky platební neschopnosti VZP smluvně prodloužily již před rokem z 10 na 20 dnů. Vposledních třech měsících však nejsou dodržovány ani tyto 20denní lhůty a nyní činí skluz plateb další týden. Z tohoto důvodu byla většina privátních zdravotnických zařízení okresu Břeclav nucena sáhnout k opoždění výplat mezd svým zaměstnancům. Rovněž nebyla schopna uhradit odvody z mezd, faktury za nájmy a leasing i za cenu hrozícího rizika vysokých penále asmluvních pokut,“řekl nám praktický lékař, který kvůli obavám nechtěl být jmenován.

Lékaři v současné době zvažují další kroky, kterými by bylo možné kolos, jako je Všeobecná zdravotní pojišťovna, donutit k řádnému plnění smluvních povinností. Uvažují o možném přerušení provozu všech ambulantních zdravotnických zařízení v měsíci září formou dovolené, a to v době od termínu splatnosti úhrad do jejich skutečného zaplacení VZP. Akutní a neodkladnou péči by v tomto případě protestu nepřetržitě zajišťovali lékaři lékařské služby první pomoci.

„Ano, byli jsme nuceni sáhnout ke zpoždění úhrad faktur o několik dnů,“řekl ředitel Okresní pojišťovny VZP v Břeclavi Vladimír Pardík. A čím to zdůvodňuje? „Je to ovlivněné sezónností plateb. Fakturované částky v druhém čtvrtletí jsou mnohem vyšší než v prázdninovém třetím čtvrtletí. Během tohoto čtvrtletí se platby vyrovnají. Druhým a mnohem závažnějším problémem jsou katastrofální záplavy. Máme avizováno od řady plátců, že nebudou moci realizovat platby pojistného v termínu. Řada plátců přišla o veškeré doklady. Nechceme preferovat ani znevýhodňovat žádného partnera, proto platby probíhají jednotně v rámci celé VZP ČR. V současné době to není problém jenom Břeclavska. Věřím však, že v nejbližších měsících naše pojišťovna tuto záležitost zvládne a budeme platit včas.“Tolik z vyjádření ředitele břeclavské pobočky VZP. Pardík o problémech na Břeclavsku informoval ředitelku VZP v Praze.

Lékaři považují situaci za paradoxní. Zaplatí-li totiž oni zdravotní pojištění za sebe či své pracovníky se zpožděním, ihned je VZP penalizuje. Přitom to může být způsobeno jejich druhotnou platební neschopností v důsledku pozdní úhrady faktur ze strany VZP. Zpoždění plateb od VZP trvá podle vyjádření lékařů již tři měsíce.

Rovnost, 3.9.2002

Ohodnoťte tento článek!