Lékaři mají zatím zákaz sloužit na interně

Titulní obrázek

Ke stabilizaci interního oddělení v havířovské nemocnici, která se potýká s nedostatkem lékařů, měla dopomoci výpomoc erudovaných lékařů ze soukromého Domu zdraví, kterým ředitelka nemocnice Věra Kovářová už dokonce rozepsala služby. Provozovatel Bedřich Wasserburger ale zatím své lékaře do nemocnice nepustí…

a v pátek se sešel s Kovářovou.

„Jelikož není na oddělení zabezpečena garance i mimo službu našich odborně způsobilých lékařů, nemohu riskovat případné pochybení. V žádném případě nelze říct, že v této situaci nechceme havířovské nemocnici pomoci, ale ne za těchto podmínek,“ řekl Bedřich Wasserburger.

Podle ředitelky ale na odděleních garanti jsou. Wasserburger tvrdí, že nemohou zaštiťovat oddělení primáři, kteří mají primariát už na jiných odděleních. „Je to v rozporu s vyhláškou a rovněž poměrně logické. Primář, který má své oddělení a zaštiťuje jeho bezpečný chod, nemůže být současně v tu samou dobu na jiném oddělení. Tohle by především neměly tolerovat pojišťovny,“ dodal Wasserburger.

Logickým řešením by podle něj mělo být sloučení jednotky intenzivní péče a interny. „Jednotky intenzivní péče by měly být úzce propojeny s odděleními tak, jako tomu bylo vždy. Lékaři, kteří nemají přístup na JIP, se nemohou zdokonalovat, což si myslím, že je hlavním důvodem, proč v poslední době odešlo tolik erudovaných doktorů z oddělení,“ tvrdí Wasserburger.

Podle jeho názoru působí na interní „JIPce“ několik odborně způsobilých lékařů, včetně primáře, kteří by v případě sloučení garanci zajišťovali. „Nyní je na lůžkovém oddělení erudovaný pouze dočasně jmenovaný primář Milan Kaifosz, který ovšem zabezpečuje dvě oddělení,“ doplnil Wasseerburger.

Problémem je i to, že podle dostupných informací má dočasně jmenovaný primář interny Milan Kaifosz zdravotní problémy a měl by nastoupit na nemocenskou. Pokud tato situace nastane, na interně by nezůstal žádný garant a odborně nezpůsobilý lékař nemůže bez dozoru vykonávat svou praxi. Ředitelka nemocnice se prozatím v pátek vyjádřila jen krátce.

„Názor Bedřicha Wasserburgera jsem si vyslechla a v pondělí se k němu vyjádřím. Nemyslím si ovšem, že není zabezpečená garance, nebo že by lékaři nemohli odborně růst. Rovněž propojení JIP a interního oddělení neřeší situaci. My potřebujeme nové lékaře, a tímto způsobem je nenavýšíme,“ uvedla Věra Kovářová.

Jako špatný krok udělat samostatné jednotky intenzivní péče a odtrhnout je od oddělení vnímají i někteří ze stávajících lékařů havířovské nemocnice, kteří k tomu měli výhrady už při zrodu myšlenky.

Bára Kelnerová, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!