Lékaři: na plnění memoranda nejsou v resortu finanční rezervy

peníze

Ambulantní specialisté přijali společné prohlášení, ve kterém upozorňují na nespravedlnosti v platbách veřejného zdravotního pojištění a současném záměru vlády dát do systému zdravotnictví stejný objem peněz, ze kterých si ale v příštím roce kvůli zvýšení DPH vezme zpět ještě víc než letos.

Zástupci Sdružení ambulantních specialistů, ČLK, klinických psychologů, logopedů či ambulantních ortopedů a dalších organizací požadují zvýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči provedenou v roce 2012.

Jednak kvůli dlouhodobě podhodnoceným režijním nákladům zdravotnických zařízení, zvýšení nižší sazby DPH v roce 2012, nutnosti zvýšit v roce 2012 platy zdravotníků v souladu s memorandem schváleným vládou ČR.

Odkud bude MZ brát?

Právě dodržení memoranda, které ministr Leoš Heger uzavřel s LOK-SČL a ČAS na konci akce Děkujeme, odcházíme se ambulantním specialistům zdá být ohroženo.

„Pokud MZ nezíská finanční zdroje navíc a bude chtít memoranda plnit, hrozí reálné nebezpečí, že bude mít tendenci peníze vzít z jiných segmentů zdravotní péče. Jenže to by v dotčených segmentech vedlo k ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče, neboť tam nikde nejsou žádné rezervy, jež by dovolovaly snižovat úhrady,“ řekl Zdravotnictví a medicína předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko a dodal, že má-li mít soukromý sektor ve zdravotnictví zachovanou konkurenceschopnost na trhu práce, nelze izolovaně navýšit odměny jen jedné skupině zdravotníků.

Veřejné zdravotní pojištění se nezvýší

Dalším trnem v oku zdravotníků jsou vládou neřešené nespravedlnosti v platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Požadují zvýšení zástupné platby státu za tzv. státní pojištěnce (důchodce, děti či nezaměstnané) ze současných 723 korun měsíčně minimálně o 10%, tedy o částku, kterou stát získá ze zdravotnictví prostřednictvím zvýšení DPH.

Podle platné legislativy by ale vláda musela o výši platby za státní pojištěnce rozhodnout do konce června tohoto roku.

„Bohužel, nemáme žádné zprávy o tom, že by o dané věci vláda vůbec chtěla jednat, natož že by tyto body projednala. Vadí nám to nejen v souvislosti se zmíněnými memorandy, ale hlavně v souvislosti s plánovaným navýšením DPH, neboť vláda tím vlastně zaviní ještě větší finanční deficit v českém zdravotnictví, než jaký je dnes. Do systému totiž dá maximálně stejné peníze, větší část z nich si ale formou navýšení DPH vezme zpět,“ upozornil Z. Jojko.

Lékaři: na plnění memoranda nejsou v resortu finanční rezervy
Ohodnoťte tento článek!