Lékaři na Sokolovsku masivně modernizují

Za poslední desetiletí se oční ordinace proměnily k nepoznání. Peněz na obměnu techniky však stále není dost, mnohdy jejich nákupy řeší veřejné sbírky nebo příspěvky…

podnikatelů.

Sokolovsko – Statisícové částky investují v posledních letech lékaři a zdravotnická zařízení do obnovy technického vybavení ordinací. Například oční oddělení na Sokolovsku mají deset let po převratu takové vybavení, o kterém si dříve mohli nechat jen zdát i lékaři ve velkých aglomeracích.

„V ordinaci například dnes běžně používáme bezkontaktní tonometr na měření nitroočního tlaku, který zajistí včasné rozpoznání zeleného zákalu,“ říká oční lékařka Věra Křivanová. Podle ní masivní investice do techniky v posledních letech přinášejí již své první ovoce v podobě lepšího záchytu vážných onemocnění.

Vedle soukromých praxí se průběžně snaží modernizovat své vybavení i okresní nemocnice. Její oční oddělení se v současnosti může pochlubit řadou nejmodernějších přístrojů.

„Snažíme se především nakupovat přístroje, které pomáhají k včasné diagnostice onemocnění a přispívají k volbě nejvhodnější léčby,“ potvrdila lékařka na oční ambulanci v Sokolově, Alena Hosová. Pacienti nemocnice tak už například nemusejí čekat na dozrání šedého zákalu. Namísto dřívějších drastických zákroků jej nyní v Sokolově mohou operovat i ambulantně.

Zásadním problémem podle lékařů ale zůstává, že na pořizování přístrojů stále chybí potřebné finance. Řada nákupů se tak musí i nadále řešit formou veřejných sbírek nebo subvencemi od místních podnikatelů.

Neméně závažná je i skutečnost, že většina lidí zcela zanedbává prevenci očních onemocnění.

„Měli by dodržovat vyváženou životosprávu, nekouřit a konzumovat vytamíny. Ale…“ krčí rameny Křivanová s tím, že to je ale plně v rukou samotných pacientů. „My máme jen moderní techniku. Nic víc.“

LENKA ŠTRÝGLOVÁ, Plzeňský deník, 29.1.2002

Ohodnoťte tento článek!