Lékaři nechtějí do očkování vkládat své peníze

dítě, injekce, vakcína, očkování

Řada praktických dětských lékařů přivítala možnost bezplatně očkovat proti pneumokokovým nákazám. Ministerstvo zdravotnictví však podle České lékařské komory (ČLK) zvolilo pro distribuci očkovací látky dosud neobvyklý postup a tím lékaře vystavuje finančnímu riziku.

Dne 1. ledna 2010 vešla v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožnila, aby bylo očkování proti pneumokokovým infekcím v určitém věku dítěte hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

MZ požaduje po lékařích, kteří mají uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou a chtějí děti očkovat, aby nakoupili očkovací látku z vlastních finančních prostředků a následně požadovali její úhradu po zdravotní pojišťovně, u které je očkované dítě pojištěno.

Pro řadu zdravotnických zařízení je podle ČLK tento postup z ekonomických důvodů prakticky nerealizovatelný.

„Jedno dítě totiž potřebuje aplikovat v průběhu tří měsíců tři dávky očkovací látky s nákupní cenou jedné dávky okolo jednoho tisíce korun. Průměrný dětský praktický lékař má přitom řádově desítky dětí, které podmínky pro hrazené očkování splňují,“ vysvětlil člen představenstva komory a praktický lékař pro děti a dorost Tomáš Šindler.

MZ: 99 procent lékařů bez problémů očkuje

„Je spousta kolegů, kteří dosud nezahájili očkování,“ řekla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hüllerová. Bojí se, že by museli vakcíny hradit ze svého. Jedná se podle ní o desítky tisíc korun.

„Není to pravda, od zdravotních pojišťoven i distributorů víme, že 99 procent lékařů bez problémů očkuje,“ sdělil pro ČTK mluvčí MZ Vlastimil Sršeň.

S tím Hüllerová nesouhlasí. „U nás se vždy spoléhalo na etické chování lékařů. My prostě nedovolíme, aby nějaké dítě přišlo o možnost očkování, takže jsme nakonec nuceni vakcínu za vlastní peníze nakoupit, ale stovky podpisů v petici proto tomuto systému ukazují, že lékaři jsou zásadně proti,“ uvedla.

ČLK upozornila, že za leden lékaři nedostali od pojišťoven zaplacenu ani korunu. Podle ministerstva je to logické a zpožďování plateb podle něj až na výjimky nehrozí. Pokud lékař vystaví pojišťovně fakturu až na konci měsíce, ta ji do 30 dnů proplatí.

„Peníze od pojišťovny dostanou minimálně o měsíc dříve, než musí vakcínu zaplatit distributorovi,“ uvedl Sršeň. Lhůta, dokdy musí zaplatit distribuční firmě, je 180 dní, po půl roce od zavedení nového systému 90 dní, dodal.

I zástupci lékařů připustili, že případné problémy se zpožďováním úhrad se projeví až koncem února. Špatné zkušenosti s úhradami od pojišťoven však prý mají z dřívějška.

Otevřený dopis ministryni a pojišťovnám

Kubek se otevřeným dopisem obrátil na ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou se žádostí o urychlené řešení problémů spojených s očkováním dětí proti pneumokoku.

„Do dnešního dne neobdržela komora z ministerstva zdravotnictví v této věci žádnou odpověď, i když dopis zaslala již před dvěma týdny,“ sdělil Kubek. Ve čtvrtek se obrátil i na ředitele VZP Pavla Horáka a prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislava Friedricha.

„Zajistit pro své klienty dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění je základní povinností zdravotních pojišťoven. Toto se týká též vakcíny proti pneumokokům. S ohledem na nečinnost ministerstva, kterému je zřejmě zdraví malých dětí lhostejné, vyzýváme přímo ředitele zdravotních pojišťoven, aby zajistil pro své klienty vakcínu proti pneumokokům. Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou připraveni zahájit očkování okamžitě, jakmile stát nebo zdravotní pojišťovny pro jejich pacienty očkovací látky zajistí,“ oznámil prezident ČLK.

„Lékaři odmítají zajišťovat státem deklarované bezplatné očkování pouze a jen formou nákupu vakcíny ze svých soukromých finančních prostředků, které by pak měli zpětně vymáhat na zdravotních pojišťovnách. Těm lékařům, kterým systém prosazovaný ministerstvem zdravotnictví vyhovuje, nebráníme, aby na něm participovali, jenom je upozorňujeme na reálná rizika a žádáme jinou alternativu pro ty, kteří přímý nákup vakcíny odmítají,“ dodal Kubek.

Ohodnoťte tento článek!