Lékaři nemají odvahu prosadit spoluúčast?

Usnesení o spoluúčasti včetně naznačení přibližné představy, kam až by mohla spoluúčast pacientů jít, bylo nejprve přijato, ale posléze se někteří z delegátů zalekli navržené výše 25-30% objemu poskytované péče v ČR. A pak sjezd toto rozpětí poněkud zkratově vypustil…

Vážení kolegové,

byl jsem účastníkem právě proběhlého sjezdu ČLK, který proběhl v jinak dělné atmosféře a bez větších konfliktů. Delegáti z našeho OS ČLK navrhli do usnesení sjezdu vložit deklarativní formulaci požadavku lékařů na spoluúčast pacientů a to i se záměrem vytvořit prostor pro vznik prostoru pro komerční připojištění v oblasti zdravotní péče. Toto usnesení, včetně naznačení přibližné představy, kam až by mohla spoluúčast pacientů jít (myšleno včetně zdrojů z komerčního připojištění) bylo nejprve přijato, ale posléze se někteří z delegátů zalekli navržené výše 25-30% objemu poskytované péče v ČR. A pak sjezd delegátů toto rozpětí poněkud zkratově vypustil. Považuji tento postoj za velkou chybu a důkaz nedostatku odvahy podstatné části nás lékařů. Domnívám se, že tento krok byl v přímém rozporu s tím, co jste, vážení kolegové, po celý víkend deklarovali a je to v rozporu se zájmy celé lékařské obce. Celým sjezdem se jako nit táhl požadavek navýšení zdrojů přinášených do zdravotnictví, zejména lékaři z nemocnic, ač jejich platy stouply velmi výrazně, požadují další navyšování platů. Všichni chcete zvyšovat kvalitu péče poskytovanou Vašim pacientům. Brečíte nad regulacemi uplatňovanými pojišťovnami. Chcete, aby pravicoví poslanci měli více odvahy a řekli občanům této země, že na rozsah a kvalitu zdravotní péče tak, jak jí dosud poskytujeme, chybí finanční prostředky. A pak někteří z nás vystoupí s falešným argumentem, že ani v USA tak velký rozsah spoluúčasti pacientů neexistuje a co by tomu řekli novináři, že chceme tak vysokou spoluúčast pacientů. Je to zcela jinak, v USA neexistuje všeobecné zdravotní pojištění, je tam 13 druhů komerčního zdravotního pojištění a stát do zdravotnictví vkládá navíc nemalé prostředky a občan, který si komerční zdravotní pojištění nezaplatí má zkrátka smůlu a proto je tam takových občanů jen minimum. Domníváte se snad, že oněch 40 miliard korun navíc by naše zdravotnicví nepotřebovalo? Myslíte si, že 4.000,- Kč na občana a rok je moc? Uvědomte si, za co občané tohoto státu tuto částku utratí? A jak s lehkým srdcem! A vezmete li v potaz to, že za uplynulých 10 let nedali do zdravotnictví kromě všeobecného zdravotního pojištění prakticky ani korunu, připadá mi Vaše obava z napadení lékařského stavu novináři směšná. Bojíte se argumentovat, bojíte se říct otevřeně pacientovi, že nás současný systém financování „bere na hůl“ a dáváte tím přednost okrádání nás lékařů navzájem. Všem Vám je přece zřejmé, že navýšením objemu prostředků vkládaných do jednoho segmentu snížíte jinému segmentu jeho zdroje. Nerozumím Vám a je mi Vás líto, co potom chcete od politiků, když máte sami tak málo odvahy!

S pozdravem,

MUDr. Karel Blažek, Anestar, s.r.o., OS ČLK Praha 4

Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!