Lékaři neposílají ženy na vyšetření

Snaha dostát výdajovým limitům, které stanovila Všeobecná zdravotní pojišťovna, nutí některé praktické lékaře či gynekology k tomu, že ženám nedávají doporučení k preventivnímu mamografickému vyšetření. „Bohužel, často se to odráží na zdraví žen. je to skutečný problém…

Praha – “ konstatoval Jan Daneš, přednosta Radiodiagnostické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Neoficiálně to přiznávají i někteří lékaři. „Když mě o to pacientka vyloženě opakovaně nežádá, tak ji tam bez nějakého vážnějšího důvodu nepošlu. Protože pak bych nemohl zase posílat pacienty na jiná vyšetření. Něco z toho by mi pojišťovna nejspíše neproplatila,“ uvedl jeden z pražských lékařů.

U rakoviny prsu má přitom preventivní vyšetření velký význam, jelikož případný nádor objeví včas. Tedy v době, kdy jej lze ještě poměrně dobře léčit.

Největší z pojišťoven VZP však tento problém za závažný nepovažuje a její představitelé věří, že lékaři rozhodujívždy ve prospěch žen. „Záleží na doporučení lékaře, který jediný zná a dokáže posoudit zdravotní stav pacientky a nezbytnost dalších lékařských výkonů ke stanovení dalších odborných postupů léčení,“ uvedl mluvčí pojišťovny Jiří Suttner s tím, že pokud žena má doporučení a jde do zařízení, které má s VZP smlouvu, pojišťovna vyšetření uhradí.

Ne všechny pojišťovny se však chovají stejně. Některé menší ústavy totiž proplácené preventivní vyšetření nabízejí jako jedno z lákadel pro nové klienty a platí ho všem ženám určitého věku.

Klientkám Všeobecné zdravotní pojišťovny ale podle zkušeností přednosty Daneše, který zároveň vede mamární sekci odborné radiologické společnosti, poměrně často nezbývá než mamografii zaplatit v hotovosti.

„Vyšetření ale stojí téměř pět set korun. A tak si to mnohé z nich raději rozmyslí a nikam nejdou, když nedostanou doporučení,“ uvedl přednosta.

VZP již předběžně slíbila, že od příštího roku bude proplácet plošný mamografický screening. To by znamenalo, že každá žena starší 40 nebo 45 let bude v pravidelných intervalech zvána na preventivní vyšetření.

Lednový termín je však ohrožen. Do té doby by totiž muselo ministerstvo zdravotnictví toto vyšetření zařadit do seznamu výkonů a vydat pak upravenou vyhlášku. Zatím se tak nestalo.

RADKA WALLEROVÁ, Pražské Slovo, 8.10.2001

Ohodnoťte tento článek!