Lékaři podléhají firmám

Poslední dobou se mi v lékárně mnohokrát stalo, že lékař změnil osvědčenou terapii, aniž by k tomu byl dle mého názoru jakýkoliv klinický důvod. Často tato hromadná změna terapie proběhne poté, co zaintervenuje v regionu bohatá farmaceutická firma…

Poslední dobou se mi v lékárně mnohokrát stalo, že lékař změnil osvědčenou terapii, aniž by k tomu byl dle mého názoru jakýkoliv klinický důvod. Téměř nikdy ani pacient netušil, proč mu jeho doktor napsal lék s jiným názvem, ale stejnou účinnou látkou nebo zcela jiný lék, když ten původní výborně snášel a měl s ním dobré zkušenosti. Copak už neplatí zásada neměnit osvědčenou terapii? A to vše se za pár měsíců u stejných pacientů opakuje! To komplikuje práci lékárníkovi, který nestačí optimalizovat zásoby a ležáky – původně často předepisované – způsobují finanční ztrátu. Často tato hromadná změna terapie proběhne poté, co zaintervenuje v regionu bohatá farmaceutická firma a zainteresuje lékaře na předepisování konkrétního léčiva, a to nejen v podobě menších firemních propagačních materiálů, ale povětšinou za několikasetkorunové kapesné za „nasazeného pacienta“. Po vyplacení kapesného nemá týž lékař důvod pacienta na terapii udržovat, tím spíše, že na dveře klepá další farmaceutická firma s podobnou novou nabídkou. Když se ptám představitelů z managementu farmaceutických firem, jestli by nebylo rentabilnější místo mohutného uplácení přejít k formě fair-play, mnohdy souhlasí. Avšak vždy zazní protiargument, že to takhle dělají všichni. Jako lékárník se považuji za odborníka v oblasti léčiv. Právě vysoké farmaceutické školství dává lékárníkovi právo se za něj považovat. Pět let studia na farmaceutické fakultě skutečně znamená, že se farmaceut orientuje v celé škále problému vývoje léčiva, v technologickém zpracování do adekvátní lékové formy, přes jeho klinické zkoušení až podání pacientovi poté, co léčivo bylo správně vyrobeno a následně uloženo ve skladech farmaceutické distribuce a v lékárně. Jako řešení vidím prosazování systému aplikace generické substituce a v důsledných daňových kontrolách spolupracujících farmaceutických firem a lékařů. Generická substituce je možnost provedení změny předepsaného léčiva za zcela identické v lékárně a je rozšířená jako úsporný mechanismus v celé řadě zemí.

PharmDr. MUDr. JAN ŠIMON, člen představenstva Grémia majitelů lékáren, Benešovský deník, 6.8.2002

Ohodnoťte tento článek!