Lékaři prchají do zahraničí i z nemocnic na Slovácku

Stále více českých lékařů a zdravotních sester vyhledává práci v západoevropských zemích. Lákají je tam vysoké výdělky, které až několikanásobně převyšují jejich zdejší plat…

Z uherskohradišťské a uherskobrodské nemocnice prchá lékařský personál pozvolna již několik let. Zastavit úprk nemocničních specialistů by podle názoru některých vedoucích pracovníků těchto nemocnic mohla transformace špitálů z příspěvkových organizací na akciové společnosti.

„V posledních letech nám dva anesteziologové a jeden rentgenolog odešli za lepším výdělkem do Arabských emirátů a Německa. Na spadnutí je odchod do zahraničí u dalších čtyř vysoce erudovaných lékařů po dvou atestacích,“ bilancoval odliv specialistů z uherskohradišťské nemocnice její ředitel Antonín Karásek a uvedl, že od roku 1995 toto okresní nemocniční zařízení přišlo o desítky kvalifikovaných zdravotních sester, které z ekonomických důvodů odešly převážně do Rakouska.

Na jejich místa nastupují zatím mladší tuzemští lékaři, ale postupně uvolněné lékařské pozice obsazují specialisté z Východu. „Řešení nedostatku domácích odborných lékařů je možné nabráním východní pracovní síly. V hradišťské nemocnici pracují už tři slovenští lékaři,“ míní Karásek, a dodává, že při současných platových tabulkách ředitel nemocnice nemůže nespokojené lékaře a zdravotní sestry udržet.

Brzdí jej totiž platový strop. Řešení by podle jeho názoru mohla nabídnout přeměna nemocnic na akciové společnosti. „V nemocnici, která by byla akciovou společností, bych měl daleko širší možnosti, jak finančně podhodnocené odborníky udržet,“ uzavřel Karásek.

V uherskobrodské nemocnici s poliklinikou není situace s odchody lékařů do zahraničí tak palčivá, ale k pohybu odborných pracovních sil tam rovněž dochází.

„Odešly dvě rehabilitační pracovnice a jeden zdravotní bratr, kteří našli nové pracovní uplatnění ve zdravotnictví v Irsku a Německu. Naopak nově jsme nedávno přijali jednu slovenskou lékařku a delší dobu u nás pracují tři zdravotní sestry ze Slovenska,“ rozebral problematiku ředitel uherskobrodské nemocnice s poliklinikou Stanislav Lečbych a doplnil, že zájem v Uherském Brodě mají zejména o fyzioterapeuty.

„Pokud by se nám tito specialisté hlásili ze Slovenska, určitě bychom jim práci nabídli,“ vzkázal směrem k východní hranici naší republiky Lečbych.

Slovácké noviny

Richard Kreml

Lékaři prchají do zahraničí i z nemocnic na Slovácku. Chacha, tak to je vtip roku – nemocnice je třeba transformovat na akciovky, aby bylo možné zvýšit platy 🙂 Pan ředitel asi neslyšel nic o nadtarifních složkách mzdy…

Lékaři prchají do zahraničí i z nemocnic na Slovácku
Ohodnoťte tento článek!