Lékaři předepsali víc péče, než dohodli s pojišťovnou

OZP

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny se nemusejí obávat, že by jim ambulantní lékaři odmítali předepsat potřebné léky nebo laboratorní nebo rentgenová vyšetření.

Hospodářské výsledky OZP dovolují, že pojišťovna může již nyní potvrdit, že při vyúčtování předběžných úhrad za loňský rok opět nebude uplatňovat regulační srážky za překročení limitů na předepsané léčivé přípravky a vyžádanou péči.

Nehrozí tedy, že by v dubnu po praktických lékařích, gynekolozích, a dalších ambulantních specialistech chtěla zpět část výdajů za předepsaná léčiva a vyžádanou péči v případech, že důvodně překročili smluvně sjednaný limit nákladů.

„Klienti OZP tak již dnes vědí, že v případě předpisu léčivého přípravku nebo při vystavení žádanky na vyšetření na nich lékař nebude chtít ušetřit z obavy, že by mohl překročit smluvně dohodnutý limit maximální úhrady,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. Dodává, že OZP vloni opět hospodařila s kladnou bilancí všech fondů pojišťovny. To pojišťovně umožňuje rozdělit více prostředků na zajištění kvalitní zdravotní péče svým pojištěncům.

Lékaři předepsali víc péče, než dohodli s pojišťovnou
Ohodnoťte tento článek!