Lékaři schválili požadavky na zlepšení situace ve zdravotnictví

*kongres, konference

Delegáti mimořádného sjezdu České lékařské komory (ČLK) schválili požadavky na zlepšení situace ve zdravotnictví, které přednesl prezident komory Milan Kubek.

ČLK požaduje mimo jiné zvýšení plateb do systému a jejich spravedlivější rozdělování, reformu vzdělávání lékařů a sester a jejich lepší ohodnocení. Podle sjezdu zdravotnictví není prioritou současné vlády, když z pozvaných členů kabinetu na sjezd zavítal jen ministr zdravotnictví.

„Je třeba řešit pět problémů. Pokud se jeden z nich vynechá, konstrukce nebude fungovat. Je třeba zvýšit výdaje na zdravotnictví, zajistit spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, zvýšit příjmy zdravotníků, reformovat vzdělávání a zajistit nezávislou kontrolu,“ uvedl Kubek.

Konkrétně komora chce, aby se platby státu za státní pojištěnce pravidelně valorizovaly s postupných nárůstem vyměřovacího základu z 25 na 50 procent průměrné mzdy. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) lékařům dnes slíbil, že pravidelné valorizace prosadí. Více peněz do systému by podle komory mohlo přinést i zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol. Profesní sdružení, které má asi 52.200 členů, je také pro existenci komerčního připojištění, které by uzavíraly výhradně zdravotní pojišťovny.

Lékaři prosazují také změnu seznamu zdravotních výkonů tak, aby všechny pojišťovny platily za identické zdravotní výkony všem zařízením stejně. Žádají novelu zákoníku práce, která přinese sjednocení pravidel pro odměňování zaměstnanců veřejných zdravotnických zařízení, a trvají na dodržování limitů přesčasů podle zákoníku práce. Nyní je běžné, že lékaři slouží přesčasů více.

Pacient, který si vybere lékaře nebo zdravotnické zařízení, které nemá smlouvy s pojišťovnami, by neměl podle komory ztrácet nárok na úhradu předepsaných léků, zdravotnických prostředků a ordinovaných vyšetření, jak je tomu teď.

Ve vzdělávání je komora podle Kubka mimo jiné proti tomu, aby absolventi měli po škole povinnost pětiletého rezidenčního programu v ČR, staví se i proti prodlužování specializační přípravy lékařů.

Profesní sdružení by také rádo získalo pravomoc umožnit kontrolovat, jak jsou personálně vybaveny jednotlivá zdravotnická zařízení. Tento požadavek už v průběhu sjezdu označil ministr Němeček za nereálný. ČLK by chtěla i právo pozastavit výkon povolání člena komory například v případě, pokud je lékař pod vlivem alkoholu. Členství v ČLK je pro lékaře povinné.

Sjezd zároveň v souvislosti s projednávanou novelou ve Sněmovně doporučil, aby byly obory dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost spojeny pod jeden obor pediatrie. Novela má snížit počet základní oborů specializačního vzdělávání, ve kterých lékaři pokračují po promoci na lékařské fakultě.

Usnesl se i na tom, že by v seznamu zdravotnických výkonů platném od roku 2017 měla být navýšena cena práce všech zdravotníků o deset procent oproti letošku.

Kromě požadavků delegáti v usnesení konstatovali, že zdravotnictví není prioritou současné vlády, když z pozvaných členů kabinetu na sjezd přišel jen ministr zdravotnictví. „Svojí neúčastí vyjádřili nezájem o problémy zdravotnictví,“ uvádí se ve schváleném usnesení. Němečkovi navíc delegáti vyčítali, že se zdržel jen asi hodinu a neodpověděl na všechny dotazy.

Ohodnoťte tento článek!