Lékaři si kvůli penězům od pojišťoven přetahují pacienty

lékařka, pacient, praktik, ordinace

Praktičtí lékaři si kvůli měsíčním příspěvkům od zdravotních pojišťoven za každou osobu v kartotéce, tzv. kapitačním platbám, nevybíravými metodami dále přetahují pacienty.

Řadu lidí podle informací Práva v posledních měsících zaskočil jejich praktický lékař sdělením, že je neošetří, protože se zaregistrovali u jiného doktora. To se však ve skutečnosti nikdy nestalo.

„Sestřička mého praktického lékaře, k němuž jsem chodil řadu let, mi jednou ráno sdělila, že už u nich nemám co pohledávat, protože podle informací z pojišťovny jsem se letos v květnu měl přeregistrovat k jinému doktorovi. Přes pojišťovnu jsem pak zjistil, že si mě přivlastnila doktorka z Vinohrad, u níž jsem byl před pěti lety jednou vyšetřen,“ řekl Právu třicetiletý čtenář z Prahy.

Vinohradská lékařka se vymlouvala, že chyba vznikla automatickým zaregistrováním všech pacientů při přechodu její ordinace na kapitační platby. Registraci, k níž nedostala od pacienta povolení, ale nakonec zrušila.

Jak už letos v červenci Právo upozornilo, za přetahováním pacientů praktiky je boj o peníze. Většina z nich totiž dostává za každého registrovaného pacienta od jeho zdravotní pojišťovny pravidelně měsíční částky (nyní v průměru 55 Kč) bez ohledu na to, zda v průběhu roku pacienta vůbec vidí.

Cesta zpět je složitá

Zmíněná vinohradská lékařka si tak za šest měsíců, kdy za nic netušícího pacienta dostávala kapitační platby, přilepšila nejméně o 300 korun. Sama ale Právu přiznala, že podobných pacientů bylo asi patnáct.

„Ano, víme o této praxi, kdy si praktičtí lékaři vzájemně přetahují pacienty,“ potvrdil Právu zdroj z jedné z největších zdravotních pojišťoven.

Ve snaze dostat co nejvíce jmen do svých kartoték se lékaři buď přímo, nebo přes prostředníky – najaté agentury či jednotlivce, často uchylují k nejrůznějším podvodným praktikám. Lidi se snaží nalákat na nejrůznější výhody, například na slib delších ordinačních hodin či prohlídky bez regulačních poplatků.

Ano, víme o této praxi, kdy si praktičtí lékaři vzájemně přetahují pacienty

Pacienti, kteří se nechají přeregistrovat, ale nejednou zjišťují, že naletěli. Tím se ovšem ocitnou v nezáviděníhodné situaci. Stejně jako ti, kterým byla registrace „vyřízena“ za jejich zády, už mohou mít u svého původního lékaře dávno zabouchnuté dveře. Často se totiž stane, že původní praktik mezitím přijal jiné pacienty a vyhlásil stop stav. Najít nového doktora pak může trvat i několik měsíců.

Lékaři podpisy i falšují

„S touto věcí nemáme šanci jakkoli bojovat,“ řekla Právu mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková. Pacient má podle ní právo změnit lékaře jedenkrát za tři měsíce.

„My pak dostaneme přímo od lékaře pacientem podepsaný registrační lístek a začínáme novému lékaři platit kapitaci. Máme za to, že ke změně lékaře došlo na přání pacienta. Opravdu není v naší moci zjišťovat, zda je podpis pacienta pravý či nikoliv,“ dodala Kadečková.

Jak potvrzují zástupci pojišťoven, někteří lékaři bez skrupulí podpisy pacientů falšují. Podle Kadečkové se zdravotní pojišťovna dozví o neoprávněné přeregistraci jen v tom případě, že si u ní pacient sám stěžuje.

S touto věcí nemáme šanci jakkoli bojovat

Co má tedy člověk dělat, když je najednou jejich lékař odmítá ošetřit s tím, že se přeregistrovali jinam? Řešením je poslat písemnou žádost o prověření přeregistrace své zdravotní pojišťovně. Tento podnět je nutný, aby pojišťovna vyslala revizního lékaře ověřit, zda nový praktik doloží registraci platným, tedy pacientem podepsaným, registračním lístkem.

„Ovšem i tady platí, že jen těžko zjistíme, zda podpis pacienta na registračním lístku je pravý,“ uvedla Kadečková. Upozornila, že pokud je lékař nemocný nebo má dovolenou a na dveřích ordinace je napsán jeho zastupující lékař, pak při tomto „náhradním“ ošetření se žádný registrační lístek nevyplňuje: „Pokud vám ho zastupující lékař nabídne, pak si musíte uvědomit, že právě podepisujete souhlas s přeregistrací,“ uzavřela Kadečková.

Ohodnoťte tento článek!