Lékaři si stěžují: nový systém atestací není srozumitelný

Lékaři před atestací čekají na vydání prováděcích vyhlášek nového zákona o lékařských povoláních. Současná nejistota totiž některé z nich zdržuje od dalšího profesního vývoje. Jaké informace má v tomto ohledu IPVZ? Rozhovor s náměstkyní ředitele pro výuku Janou Krejčíkovou čtěte v článku…

Lékaři před atestací čekají na vydání prováděcích vyhlášek nového zákona o lékařských povoláních. Současná nejistota totiž některé z nich zdržuje od dalšího profesního vývoje. Jaké informace má v tomto ohledu IPVZ? Odpovídá náměstkyně ředitele pro výuku Jana Krejčíková.

Někteří lékaři si stěžují, že v novém systému akreditací je velký zmatek, chybějí zatím prováděcí vyhlášky. Co konkrétně IPVZ dělá pro to, aby byl systém akreditací průhledný a jasný?

Pokud jde o systém akreditací – ministerstvo ve spolupráci s dalšími subjekty (včetně IPVZ) pracuje na přípravě procesu akreditačního řízení.

Je lékař s I. atestací a licencí komory rovnoprávný druhoatestovanému lékaři? Podle dodatku lékařského zákona by tomu tak mělo být, ale lékaři si nejsou jisti, zda je tato interpretace správná.

Lékař se specializací (atestací) I.stupně a licencí komory splňující požadavky na praxi podle zákony může požádat MZ o potvrzení o získání specializované způsobilosti, kterou získává lékař se specializací II.stupně v obdobném oboru automaticky.

Musí žádat nebo je už tento lékař automaticky rovnoprávný s druhoatestovaným lékařem?

Ano, podle zákona jsou rovnoprávní.

Traduje se, že akreditované pracoviště musí mít určitý počet druhoatestovaných lékařů, aby akreditaci získalo. Jak jsou potom z hlediska akreditace hodnoceni lékaři s I.atestací a licencí komory, kteří jsou podle nového zákona o vzdělávání plně kvalifikováni?

Podmínky pro akreditovaná pracoviště dosud nebyly stanoveny, tedy ani pro personální obsazení.

Na vašich internetových stránkách se uvádí, že lékaři dostávají specializovanou způsobilost, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem. Podle některých lékařů ale tento program stanovený není.

I toto stanoví zákon, že do vydání nových vzdělávacích programů se postupuje podle stávajících specializačních náplní, v tomto případě pro specializaci II.stupně.

Je pravda, že zatím není jasné, po jak dlouhé době bude možné atestaci skládat a tudíž lékaři před první atestací nemají zatím jasno, kolik let jim bude příprava trvat?

Délka specializačního vzdělávání pro jednotlivé obory bude stanovena až ve vzdělávacích programech, je však stanovena minimální délka tj.4 roky, ve většině oborů bude zřejmě 5-6 let. Lékaři před nebo po atestaci I.stupně si budou muset doplnit praxi nad těchto minimálních 30 měsíců podle vzdělávacího programu, pokud budou chtít složit novou atestaci. Dosavadní praxe v rámci přípravy na I.stupeň jim bude plně započítána, bude-li odpovídat novým požadavkům. Jakmile budou vzdělávací programy odsouhlaseny, budou neprodleně zveřejněny na webu IPVZ.

Už se ví, která zdravotnická zařízená dostanou akreditaci pro atestační cyklus? O akreditace by se totiž mělo žádat do 30. června tohoto roku – už je tedy známo, která zařízení budou mít akreditaci? Co taková zařízení musejí splňovat?

Pokud vím, žádný termín pro podávání žádostí o akreditace nebyl stanoven, neboť nejsou stanoveny podmínky, kritéria atd.

Jak budou lékaři v rámci atestačního cyklu uskutečňovat požadované výkony? Kdo bude lékařům, kteří se na atestaci připravují, výkony proplácet? Velká nemocnice nebo nemocnice, která je tam posílá? Jak dlouho budou v akreditované nemocnici pobývat?

Specializační vzdělávání probíhá při výkonu lékařského povolání ve zdravotnickém zařízení. Podmínky na nezbytný pobyt na akreditovaném pracovišti budou stanoveny ve vzdělávacích programech, zatím se postupuje podle stávajících specializačních náplní. Otázka proplácení výkonů lékařů během specializačního vzdělávání je řešena smluvními vztahy mezi zařízeními, kde příprava probíhá a příslušnými pojišťovnami.

Jak budou lékaři v rámci atestačního cyklu uskutečňovat požadované výkony? Kdo bude nastavený proces vzdělávání koordinovat?

Kompetence v oblasti specializačního vzdělávání náleží dle zákona ministerstvu zdravotnictví, delegování této kompetence je v jednání.

Lékaři netrpělivě čekají na prováděcí vyhlášky MZ ohledně praktické aplikace zákona č.95/2004 o dalším vzdělávání. Vy máte jistě informace z MZ – dokdy se dá odhadnout, že budou vyhlášky na světě? Popřípadě kontakt na osoby, které mají na MZ tento problém na starosti.

Prováděcí předpisy k zákonu prošly připomínkovými řízeními a jsou dopracovávány. Termín jejich vydání by měl být asi v horizontu dvou měsíců.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!