Lékaři v čele s Broukem Pytlíkem vydávají prohlášení

Titulní obrázek

„Zdá se někomu naše prohlášení absurdní? Doporučujeme, aby si kolegové našli výzvy ČLK, LOK a jejich satelitů a hledali rozdíly. My je nevidíme a vyzýváme soukromé lékaře, aby nevěřili demagogickým tvrzením, jimiž nás zahrnují odboráři bývalí a současní, a plnou moc jim neudělovali,“ píší soukromí lékaři v ironicky laděném prohlášení…

Prohlášení těch, kteří opravdu hájí zájmy soukromých lékařů

(Reakce nejen na tzv. „Prohlášení představitelů občanských sdružení, která hájí zájmy soukromých lékařů“ – Tempus Medicorum č. 4, duben 2007)

My, níže podepsaní, se již nemůžeme dívat na to, jak nedostatečně jsou soukromí lékaři honorování, proto deklarujeme:

1) Všechny dosavadní dohodnuté i nedohodnuté způsoby úhrad lékařům jsou pro soukromé lékaře ekonomicky nevýhodné.

2) Podporujeme jakékoli protesty proti současné vládě, i když protestují ti, jejichž podobné akce před rokem jsme odsuzovali a nazývali stávkou milionářů.

3) Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby od 1. 7. 2007 v souladu s ekonomickými možnostmi pojišťoven zařídil zvýšení příjmů všech soukromých lékařů minimálně o 100 %.

4) Soukromí lékaři požadují nezastropovaný výkonový systém bez jakýchkoli regulací. Zdroje se najdou (V. Špidla)!

5) Soukromí lékaři vyzývají ministra zdravotnictví, aby začal jednat s organizacemi, které jsou zpolitizované, podporují levou část českého politického spektra, které využívají svých značných finančních prostředků ke snahám o likvidaci profesních organizací. Zejména je nutné jednat s ČLK (o.s.) a LOK.

6) Podepsaní představitelé těch, kteří chtějí opravdovou změnu, budou vždycky postupovat hezky pospolu, pak už soukromí lékaři nebudou trpět …

7) Signatáři této dohody vyzývají všechny lékaře, aby jim na základě vlastní svobodné volby udělili plnou moc. Protože jen oni nepodepíší nevýhodné dohody a zařídí, aby se všichni soukromí lékaři měli lépe.

8) Signatáři prohlášení nabízejí spolupráci všem organizacím soukromých lékařů. Tyto organizace s námi ale ve všem musí souhlasit a počítat s tím, že vyvineme maximální snahu o to, aby ztratily veškeré kompetence.

Signatáři:

Sdružení za opravdu radikální ČLK (o.s.)

MUDr. Brouk Pytlik

Sdružení za rudější LOK

MUDr. Jan Všeználek

Obdivovatelé a nohsledi Brouka Pytlíka

Komentář:

Zdá se někomu toto prohlášení absurdní? Zaráží někoho, že podepsaní neuvádějí, jak svých cílů dosáhnou? Pak doporučujeme, aby si kolegové našli dosavadní výzvy ČLK (o.s.), LOK a jejich satelitů a hledali rozdíly. My je nevidíme a vyzýváme soukromé lékaře, aby nevěřili demagogickým tvrzením, jimiž nás zahrnují odboráři bývalí a současní, a plnou moc jim v žádném případě neudělovali.

Přejeme všem krásné jaro, smysl pro humor a realistické uvažování.

Za výbor Sdružení soukromých gynekologů ČR a revizní komisi

MUDr. Vladimír Dvořák – předseda

MUDr. Jan Nový – místopředseda

MUDr. Jiří Dvořák – předseda revizní komise

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Lékaři v čele s Broukem Pytlíkem vydávají prohlášení
Ohodnoťte tento článek!