Lékaři v České republice rychle stárnou

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Zhruba 37 lékařů na 10 000 obyvatel, tedy asi 271 obyvatel na jednoho lékaře. Průměrný věk všeobecných lékařů 54 let, lékařů pro děti a dorost dokonce 56 let. Tak to vypadlo v roce 2013 se zdravotní péčí v České republice.

Lékařů, kteří odchází do důchodů, bylo a je víc než těch, co úspěšně absolvují medicínu a všechny atestace. Města a obce proto volají po změně. Spolu s kraji chtějí jednat s ministry zdravotnictví, školství a financí.

„Lékaři chybí v celé České republice, zejména pak v řídceosídlených,příhraničnícha horských oblastech a také tam, kde je více nepřizpůsobivých občanů,“ říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: „Zvyšuje se také průměrný věk lékařů, nejvyšší je u dorostových a dětských, následují všeobecní lékaři a zubaři. Na 10 tisíc obyvatel připadá v posledních letech zhruba sedm zubařů, což znamená, že jeden zubař semá starat o 1 416 lidí. 31 % z nich však je více než 60 let.“

Podle zákona o obcích mají samosprávy mimo jiné povinnost vytvářet pro své občany podmínky pro uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdraví. V praxi však nemají žádné nástroje proto, aby lékaře do obce získaly. Obce se mimo jiné snaží lékaře motivovat finančně, symbolickým pronájmem ordinací za jednu korunu, vybavením ordinací, zajištěním bydlení a podobně.

V některých oblastech to však nestačí, lékaři odcházejí do velkých měst nebo dokonce do zahraničí. Aby se situace změnila, jsou třeba systémová opatření. Svaz měst a obcí ČR proto spolu s Asociací krajů ČR pošle dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, aby se co nejdříve uskutečnilo společné jednání krajů, měst a obcí s ministry zdravotnictví, školství a financí.

„Klíčovými aktéry změny jsou kromě ministerstev také kraje a pojišťovny. Například už při uzavírání smluv s lékaři by se mohlo regulovat jejich rozmístění v území. Pojišťovny by zase mohly bonifikovat ty lékaře, kteří budou působit v méně atraktivních oblastech,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jan Mareš.

Složité je to rovněž s povinnými dvouletými praxemi v nemocnicích, které musí mladí lékaři absolvovat, aby se stali lékaři praktickými. Nemocnice totiž často otevírají jen jedno místo pro tuto praxi ročně.

Ohodnoťte tento článek!