Lékaři v jindřichohradecké nemocnici léčí řadu pacientů zdarma

Okresní nemocnice Jindřichův Hradec za řadu výkonů, které provedou její lékaři, nedostane vůbec zaplaceno. Příčinou je systém paušálních plateb za poskytování zdravotní péče. Ten podle slov ředitele okresní nemocnice Jana Mlčáka nereaguje na modernizaci a rozvoj zdravotnického zařízení…

Jindřichův Hradec – a zvyšování kvality poskytované péče.

„Paušální způsob proplácení výkonů pouze konzervuje současný stav a nutí nemocnici léčit za stejných podmínek jako před třemi nebo čtyřmi lety. Kromě toho, že za provedené výkony dostáváme méně, než kolik potřebujeme podle skutečných nákladů, není v plném rozsahu hrazen ani objem poskytnuté péče,“ poznamenal Jan Mlčák.

Dalším problémem, který tíží rovněž soukromé lékaře z Jindřichohradecka, je neustále zpožďování plateb od zdravotních pojišťoven. Skutečností, které ovlivňují současný vývoj českého zdravotnictví, je ale mnohem více.

„České zdravotnictví je stále v dluhu a spoléhá na ochotu lékařů pracovat za méně peněz, než si zaslouží. Stát navíc neodvádí dostatečně vysoké zdravotní pojištění za děti a důchodce,“ zmínil praktický lékař Petr Vlček.

Velkým problémem je také často zbytečná konzumace prostředků na zdravotnictví, což se projevuje nejvíce u léků. Mnozí lidé utratí až několik stokorun za volně prodejné prostředky proti chřipce, ale od lékaře požadují, aby jim předepsal prášky a kapky v celkové hodnotě 50 korun.

Kolik pacientů ošetřili lékaři nemocnice?

V Okresní nemocnici v J. Hradci bylo vloni:

14 051 pacientů hospitalizováno na lůžkách.

119 000 nemocných bylo ošetřeno ambulantně.

Nejpozději do týdne vyjede do terénu nová sanita dopravní zdravotnické služby při Okresní nemocnici Jindřichův Hradec, která stála 875 000 korun.

VILÉM KASPER, Listy Jindřichohradecka

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz:

MUDr. ing. M. Kratochvíl

Jako špatně napsaná inscenace mě připadají reakce článků, kdy hejtman jihočeského kraje si stěžuje na dluhy ve zdravotnictví a při tom pod jeho vedením brečí v Listech Jindřichohradecka ředitel Mlčák, že se nereaguje na modernizaci a rozvoj zdravotnického zařízení.

A navíc tato inscenace nemá ani diváky, ale bohužel má pacienty. Těm však nemůže být příliš do smíchu. Nehospodárné využití finančních prostředků jim efektivní léčbu nijak neusnadní.

Nechápu ani to, jak může ředitel nemocnice Mlčák prohlásit, že léčí za stejných podmínek jako před třemi, čtyřmi roky, když každý den chodí po nemocnici, která proinvestovala více jak 500 mil. Kč. To asi něco není v pořádku?

Logické by bylo, kdyby při reálném plánování rozšiřování lůžek byla nejprve dohoda se zdravotními pojišťovnami, že léčbu zaplatí a následně bude lobbovat za investice. Ale obrácený postup je sice proti logice, ale nikoliv proti účelovým zájmům.

A ani ty finanční prostředky státního rozpočtu, které ředitel Mlčák použil na akce, které prozatím nesplnily svůj účel, neboť jsou ve fázi stavební připravenosti a není vybudována plánovaná kapacita lůžek. Pane řediteli, z vašeho úhlu pohledu asi předpokládáte, že by zdravotní pojišťovna mě zvýšit paušální platby na neexistující lůžka?

Poměrně výstižně to napsala autorka článku, která reaguje na zhodnocení stavu zdravotnictví v článku Hejtman doufá, že zákon o nemocnicích prezient vrátí sněmovně.

A naprosto s ní musím souhlasit. Kdyby totiž tímto způsobem hospodařily nestátní zdravotnická zařízení a soukromé kliniky, nemohly by přežít.

Hlavním problémem českého zdravotnictví je, že není transparentnost v účetnictví a v legislativě. A dále dodavatelé zdravotnické techniky a potřeb, chtějí-li si zajistit výnosné zisky uplácejí úředníky a ředitele rozhodující o investicích, o úhradách zboží. A pacienti jsou potom na posledním místě.

Ing. Jan Mlčák, MBA

Vážený pane Kratochvíl, nemůžu se zbavit dojmu, že jste článek vůbec nepochopil. Nemocnice má samozřejmě dokončeny plánované investice a úroveň a kvalita léčebné péče je nesrovnatelná. Jen plátce-zdravotní pojišťovny to ve svých paušálních platbách jaksi zapomínají. Děkuji za pochopení

Ohodnoťte tento článek!