Lékaři v nemocnicích si nově počítají přesčasy, hrozí potíže

lékař, deprese, únava

Lékaři v nemocnicích si od Nového roku začínají nově počítat přesčasy. Česku skončila výjimka o počtu přesčasových hodin a podle evropské směrnice může mít lékař nově za rok 416 hodin přesčasů, dosud měl v průměru 1090 hodin. ČR usiluje o prodloužení výjimky do konce roku 2015. Na její vyjednání má několik měsíců, než lékaři povolený limit vyčerpají.

Pokud se to nepodaří, budou nemocnice dávat lékařům k pracovní smlouvě dohodu o pracovní činnosti a na ni se další hodiny vykážou. Lékařská komora i odbory to považují za obcházení zákona. Navíc u přepracovaného lékaře roste riziko chyb a hrozí žaloby pacientů, varují.

Podle ministerstva zdravotnictví nemocnice o omezené době výjimky věděly a měly šest let na to, aby se na přísnější úpravu přesčasů připravily. I ministerstvo ale připouští, že některé nemocnice budou mít se zajištěním služeb problém, chce proto dosáhnout prodloužení výjimky. Česko si ji ale nemůže stanovit jednostranně, musí ji schválit Evropská komise. Jinak hrozí, že komise podá žalobu na Česko k Evropskému soudu.

Vysoké počty přesčasů souvisejí s nedostatkem lékařů. Dlouhodobým řešením podle komory je mít víc lékařů, tedy podpořit jejich vzdělávání na lékařských fakultách. Aktuálním řešením je zvýšit lékařům platy, aby neodcházeli za lepším výdělkem do ciziny.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!