Lékaři ve sporu s krajským úřadem kvůli přeregistracím

Zorjan Jojko (SAS): Ke vzniku nových ambulancí má docházet jen tam, kde kapacita stávajících prokazatelně nestačí.

Úředníci krajského úřadu Královéhradeckého kraje údajně přesvědčují lékaře, kteří žádají o zpětvzetí své žádosti o přeregistraci, aby tak nečinili. Hrozí jim totiž kontrolou a pokutami ze strany úřadu. V dopise královéhradeckému hejtmanovi se proti tomu ohradil předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko.

Sdružení se na hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a náměstkyni pro oblast zdravotnictví Janu Třešňákovou obrátilo s žádostí o napravení situace. Ústavní soud totiž už v prosinci minulého roku rozhodl o zrušení povinnosti přeregistrace.

Problémový kraj

Po rozhodnutí Ústavního soudu se řada dotčených zdravotnických zařízení rozhodla vzít svou žádost o přeregistraci (s níž je spojena další administrativa a mimo jiné také správní poplatek) zpět. Podle Zorjana Jojka jim bylo na všech krajských úřadech včetně Prahy vyhověno bez větších problémů. Kromě jediného – právě Královéhradeckého.

„K našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že úřednice odboru zdravotnictví Vašeho krajského úřadu (Královéhradeckého kraje – pozn. red.) údajně přesvědčují žadatele o zpětvzetí této žádosti, aby to nedělali, s tím že pokud zpětvzetí přesto provedou, vystavují se prý riziku kontrol ze strany Vašeho úřadu a vysokých pokut daných jim automaticky v případě zjištění jakýchkoli nedostatků (respektive chybějících dokladů těchto zařízení v evidenci krajského úřadu) bez předchozího varování,“ uvádí předseda Sdružení ambulantních specialistů v dopise hejtmanovi.

Upozorňuje také na to, že lékaři jsou údajně zastrašováni i tím, že jim v případě neuposlechnutí hrozí potíže s navázáním smluv se zdravotními pojišťovnami po roce 2015.

Máte právo volby, ale…

Motivací k ponechání žádosti o přeregistraci má podle krajského úřadu být, že si lékaři tímto způsobem zajistí překontrolování své dokumentace ze strany úředníků bez rizika pokut. Úředníci údajně v případě nesrovnalostí pouze požádají o doplnění dokumentace. Úřad začátkem ledna také zveřejnil na svých webových stránkách dokument, ve kterém popisuje alternativy možného řešení. Mimo jiné zde uvádí:
„Každý žadatel, který ponechá podanou žádost v dispozici krajského úřadu, získá oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a zároveň bude v rámci kontroly spisu potvrzen soulad obsahu spisu (obsahu doložených listin) s platnou legislativou.“

V opačném případě se ovšem vystavuje riziku, že bude v případě nedostatků sankcionován dle zákona, a pozdější domluva nebude možná. Rozhodnutí jak postupovat je dle úřadu na každém zdravotnickém zařízení. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů však nátlak na lékaře trvá. Součástí dokumentů zveřejněných na internetu je také formulář, respektive žádost o pokračování v řízení o udělení oprávnění. Tento dokument je nyní údajně rozesílán krajským úřadem mezi lékaře, kteří jsou následně telefonicky vyzýváni, aby jej podepsali.

Kraj si stojí za svým

Královéhradecký hejtman Lubomír Franc ve své odpovědi ambulantním specialistům postup kraje obhajuje. Pracovnice odboru zdravotnictví se údajně velice často setkávají s neúplnou dokumentací. „Považují za korektní sdělit poskytovateli, jenž se rozhoduje, kterou variantu zvolit, informace o jeho možnostech, ale i o dalším postupu úřadu, když se kontrolní činností zjistí, že ve spisech nejsou doloženy všechny zákonem stanovené doklady,“ uvádí hejtman v dopise adresovaném SAS.

Mezi nejčastější chyby podle hejtmana patří absence provozního řádu, aktuální nájemní smlouvy nebo dokladu o vzdělání. Zdravotnická zařízení přitom mají zákonnou oznamovací povinnost při jakýchkoli změnách, které se týkají dokladů k registraci. Maximální pokuta, kterou kraj může za takové pochybení zdravotnickému zařízení uložit, činí až 300 tisíc korun. Kraj se dle vyjádření hejtmana France jen snaží předcházet případným sankcím.

Lékaři ovšem považují tuto formu komunikace mezi krajem a zdravotnickými zařízeními za nepřijatelnou. Zorjan Jojko v dopise hejtmanovi královéhradeckého kraje uvedl, že „není nutné lékaře obtěžovat vyhrožováním vycházejícím nejspíše z nejistoty úředníků krajského úřadu“. Zároveň Lubomíra France ubezpečil, že zdravotnická zařízení budou s krajem na úplnosti dokumentace spolupracovat i bez podobných kroků. Po odmítavé odpovědi hejtmana se nyní vedení SAS radí s právními zástupci, jak budou lékaři dále postupovat.

Ohodnoťte tento článek!