Lékaři zjisťují stále více nádorů plic

Nemocnice se musí prakticky denně vyrovnávat s neutěšeným stavem své zdravotnické techniky. Akutnímu problému nyní čelí oddělení pro léčbu tuberkulózy a respiračních onemocnění. Aby mohlo dál pracovat, potřebuje nový rentgen, který stojí 700 tisíc korun. Ten dosavadní totiž dosloužil…

Česká Lípa –

„Máme nejstarší rentgenové zařízení v celém Libereckém kraji. Za poslední dva roky se výrazně zvýšila poruchovost rentgenu, zejména jeho generátoru elektrického napětí, který je pětadvacet let starý,“ připomíná primářka oddělení MUDr. Magdalena Popelková.

Jedinou schválenou metodou vyhledávání plicní rakoviny je právě zhotovení rentgenu hrudníku. „Máme vážné obavy, aby výpadkem provozu rentgenového zařízení nedošlo k prodlení při stanovení správné a včasné diagnózy. Od včasnosti záchytu se odvíjí i možnosti léčby a vyléčení. Zjistí-li se toto onemocnění pozdě, je naděje na vyléčení mizivá,“ vysvětluje primářka.

Kvůli dílčím opravám rentgenu dochází k výraznému zdržování při vyšetření pacientů na ambulanci plicního oddělení. Nezřídka se stává, že pro poruchu přístroje musí pacienti čekat dvě hodiny, než se zařízení podaří „nastartovat“, anebo jsou zdravotníci nuceni pacienta objednat na jiný termín.

„Působí nám to velké organizační potíže, vždyť denně projde ambulancí téměř šedesát osob a přeobjednání na další den znamená provést vyšetření již u dvojnásobku pacientů. To je časově prakticky nemožné,“ říká Magdalena Popelková.

Její oddělení pro léčbu tuberkulózy a respiračních onemocnění zajišťuje komplexní péči o pacienty s plicními chorobami na celém Českolipsku a obstarává některé další činnosti i nad rámec okresu.

„Provádění rentgenových vyšetření hrudníku je jednou ze základních vyšetřovacích cest při zjišťování plicních chorob, především při vyhledávání onemocnění tuberkulózou a v současné době stále aktuálnější a naléhavější -vyhledávání pacientů s plicními nádory – karcinomy plic.“

Jak primářka podotýká, plicní karcinom je v České republice nejčastějším smrtícím zhoubným nádorem u mužů a druhým nej častěj ším u žen. Zatímco ve výskytu tuberkulózy na území okresu Česká Lípa je zaznamenán postupný pokles během posledních let, je situace týkající se nově diagnostikovaných nádorů plic zcela opačná.

Od roku 2001 počet nově zjištěných tumorů plic trvale roste. Zejména alarmující je stoupající výskyt těchto nádorů u žen a u stále mladších lidí. Pro srovnání: v roce 2001 bylo na oddělení zjištěno celkem 49 nových případů karcinomu plic, v roce 2004 celkem 71 onemocnění (z toho 24 žen a 47 mužů).

Od počátku letošního roku diagnostikovali v České Lípě už 56 nových případů onemocnění plicní rakovinou. „Více než devadesát procent případů karcinomů plic je způsobeno kouřením cigaret,“ upozorňuje Magdalena Popelková.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Ali

Plně souhlasím s články paní primářky. Jsem též plicní lékař. Měl jsem rtg přístroj

hrudníku staršího data tzv. štítovku a podle pokynů SÚJB (státní úřad jaderné bezpéčnosti) jsem ji nahradil velkým skiagrafickým rtg. A to nestojí 700 tis. Kč, ale 1200 000 až 1500 000 Kč. Splnil se můj sen, jsem spokojený a mám velmi dobré a okamžité výsledky mých nových a nových nálezů. Přeji paní primářce hodně štěstí a nový rtg přístroj.

Lékaři zjisťují stále více nádorů plic
Ohodnoťte tento článek!