Lékaři ztrácejí s VZP trpělivost

Přestože se lhůty splatnosti faktur už před rokem prodloužily z 10 na 20 dnů, ani tyto není VZP, zejména v posledních třech měsících, schopna dodržovat. Před třemi měsíci ještě žádné povodně nebyly…

BŘECLAV – Přestože se lhůty splatnosti faktur už před rokem prodloužily z deseti na dvacet dnů, ani tyto není Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), zejména v posledních třech měsících, schopna dodržovat.

Proto byla nucena řada privátních zdravotnických zařízení přistoupit k opožděným výplatám svých zaměstnanců. Nezbylo jim na úhradu odvodů z mezd, stejně tak na včasnou úhradu nájmů, leasingů, byť i za hrozícího rizika vysokých penále a smluvních pokut. Není tedy divu, že soukromým lékařům dochází trpělivost a hledají, jak tento neskutečný moloch – VZP, přimět k plnění povinností. Jak se právem ohrazují, „není přece možné, abychom byli my za zpožděné platby za zdravotní pojištění VZP okamžitě penalizováni a tato za stejnou věc vůči nám byla nepostižitelná.“ Jednou ze zvažovaných forem, jak přivést VZP k rozumnému jednání, může být příkladně, že v září, v době od termínu splatnosti úhrad do skutečného zaplacení faktur VZP, prostě formou dovolené přeruší provoz všech ambulantních zdravotnických zařízení. Přičemž akutní a neodkladnou péči by v této době zajišťovali lékaři Lékařské služby první pomoci. Neméně závažným problémem však je i oznámení ředitele břeclavské VZP Vladimíra Pardíka vedení břeclavské nemocnice, že může nemocnici uhradit pouze 60 procent přímých plateb. To by ale podle přednosty Okresního úřadu Břeclav Dymo Piškuly, nestačilo ani na mzdy lékařů a zdravotnického personálu. Ani prý raději nechce domýšlet, co se může stát, pokud by zaměstnanci nemocnice neměli tento týden, kdy mají výplatní termín, dostat své mzdy. Nezná totiž jediný důvod, proč by měli dělat zaměstnanci státního zařízení zadarmo. Zrovna tak nechápe, proč ředitel VZP neupozornil na tak závažnou věc včas, aby bylo možné přijmout příslušná opatření. O všem se urychleně jedná, tvrdí Pardík s tím, že nejde jen o problém Břeclavska. Vinu přičítá sezonnosti plateb, kdy fakturované částky v druhém čtvrtletí údajně o mnoho převyšují prázdninové třetí čtvrtletí. Za hlavní příčinu problémů pak udává katastrofální povodně (ačkoli před třemi měsíci, kdy se začala úhrada plateb VZP rapidně zhoršovat, ještě žádné povodně nebyly). VZP má avíza od řady plátců, že platby pojistného nebudou schopni realizovat v termínu. Mnoho z nich i proto, že přišli o všechny doklady. Jak ředitel říká, „nechtějí prý nikoho preferovat ani upřednostňovat, proto platby v rámci celé VZP probíhají jednotně. Věří, že zvládnutí zmíněných problémů je údajně otázka nejbližších měsíců.“ On možná opravdu věří, co však ti, kterých se to týká a takových slibů za dobu existence VZP už slyšeli nespočet? A odvolávání se na povodně považují, slušně řečeno, za nehorázné pokrytectví…

(raf), Haló noviny, 18.9.2002

Ohodnoťte tento článek!