Lékárníci i zubaři souhlasí s růstem platů, ne na jejich úkor

Lékárníci i zubaři se soukromými praxemi souhlasí s desetiprocentním navyšováním platů v nemocnicích, nesmí to být ale na úkor jejich příjmů. Prezidenti jejich komor se chtějí účastnit schůzek, které by vedení vládní koalice znovu svolalo k řešení problémů zdravotnictví se zástupci krajů, lékařské komory a lékařských a zdravotnických odborů.

Po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) to ČTK řekli prezidenti komory lékárníků Lubomír Chudoba a zubařů Pavel Chrz.

„Představa, že bychom řešili problém nedostatku lékařů a sester v nemocnicích tím, že si určíme priority, jak jsme byli ministerstvem financí nabádáni, a vezmeme peníze ostatním druhům péče, byla výrazně odmítnuta,“ řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), který se schůzky rovněž zúčastnil.

Chudoba řekl, že lékárníci i zubaři chtějí být při příštích jednáních koalice se zdravotníky a kraji. Podle něho zastupují velkou část ambulantního sektoru a není možné opakovaně přidávat nemocnicím a nedat nic ambulancím.

Na schůzce byla podle Němečka otevřena řada témat, u lékárníků způsob odměňování, který by podle nich měl být méně vázán na marži a více na výdej, u zubařů záležitosti vyplývající z evropských norem. „Domluvili jsme se, že tyto věci budeme dál společně řešit,“ řekl ministr

Chrz doplnil, že nastínili premiérovi problémy obou komor, aby získali politickou podporu pro ministra Němečka, aby „měl volnější ruce“. Premiéra Chrz informoval o nevýhodné věkové struktuře zubních lékařů, jedna třetina zubařů je starší 60 let. Problémem je pro ně elektronická evidence tržeb.

Zubní lékařství jako převážně ambulantní sektor je podle Chrze aktuálně ohroženo zejména tím, že stát upřednostňuje nemocnice před ambulancemi. Projevuje se to v úhradách od zdravotních pojišťoven i ve znění zákonů. Ambulance jsou přitom platným a důležitým prvkem systému zdravotnictví, mimo jiné proto, že jsou pacientovi blíže a jejich služby jsou v porovnání s lůžkovými zařízeními levnější, řekl.

V lékárenství patří podle Chudoby k zásadním problémům nepředvídatelná výše spoluúčasti pacientů, podfinancování a nevyhovující systém odměňování lékárenské péče. Premiéra seznámil s problémy kolem nedostupnosti léků a informoval ho, že komora předloží řadu pozměňovacích návrhů při projednávání zákona o léčivech.

Komora rovněž navrhne změnu ve způsobu odměňování lékáren, posílit chce část za práci na úkor marže. Požádal, aby podobně jako stát podpoří finančně malé venkovské lékařské praxe podpořil také venkovské lékárny.

Ohodnoťte tento článek!