Lékárníci varují před úskalími pozitivních listů

Do diskuse okolo vytváření takzvaných pozitivních lékových listů, které jakožto nástroj pro zajištění úspor začíná využívat Všeobecná zdravotní pojišťovna, se zapojila i Česká lékárnická komora (ČLnK). Lékárníci jsou k tomuto systému seznamů preferovaných léků kritičtí – doplatí na něj prý jak zdravotnická veřejnost, tak i pacienti.

Podle ČLnK se Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) snaží těmito seznamy lékárníkům a lékařům diktovat, které léky mají při léčbě svých pacientů předepisovat, čímž chce docílit úspor. Na pozitivních listech jsou totiž léky, za které pojišťovna platí méně, neboť si s výrobci domluvila nižší cenu.

Neprůhledný proces

Tento na první pohled racionální a logický mechanizmus má však skryté vady, na které dnes neupozorňují zdaleka jen lékárníci. ČLnK a před nimi již například Platforma zdravotních pojištěnců (PZP) poukazují na netransparentnost celého procesu.

„Způsob výběru léčiv pro zařazení na pozitivní list VZP je netransparentní. Je s podivem, že si nejvýznamnější zdravotní pojišťovna dovolila bez veřejné soutěže uzavřít skryté dohody fakticky s jediným výrobcem, jehož léčivé přípravky cestou pozitivního listu silou vnucuje zdravotnické veřejnosti a pacientům,“ kritizuje ČLnK českého lídra na trhu se zdravotním pojištěním.

Dopad na pacienta

Zástupci lékárníků také uvádí, že nejen generické náhrady léků z pozitivního listu VZP jsou bez doplatku – pacientovi tedy z existence pozitivních listů neplynou žádné přímé výhody. „Lege-artis lze použít i jiné léky, které lékaři považují za vhodnější nebo na které jsou pacienti zvyklí,“ vyvrací ČLnK jeden z hlavních argumentů, kdy je zdůrazňováno, že léky uvedené na seznamu jsou pro pacienty bez doplatku.

„V pacientech to vyvolává mylný dojem, že jiné léky jsou jen s doplatkem. Opak je pravdou. VZP dosud na pozitivní list zařadila pět léků. Ke každému z nich existují alternativy bez doplatku. Pacienti proto nemají nejen zdravotní, ale ani ekonomické důvody k přechodu na léky z pozitivního listu,“ dodávají.

Další úskalí pak spatřují ve „vnucovaném“ způsobu léčby, který nemusí být vždy vhodný pro pacienty. „Pozitivní listy opomíjí, že záměna za lék doporučovaný pojišťovnou není vhodná pro každého pacienta. Na to Česká lékárnická komora upozorňuje již několik let a připouští to i samotná VZP,“ připomíná ČLnK.

Dle dostupných informací má být pozitivní list VZP aktualizován 1 až 2krát do roka. Zaměstnanecké pojišťovny mají podle lékárníků v plánu tyto seznamy obnovovat dokonce každé 3 měsíce. Takový postup by prý mohl vést ke zmatkům v předepisování léků, duplicitám a nesprávnému užívání léků či zhoršení kontroly léčby. „Vyzýváme zdravotní pojišťovny, aby pro příště své pozitivní listy prezentovaly jako pouhé doporučení a omezili četnost jejich aktualizací na minimum,“ uzavírají lékárníci.

Ohodnoťte tento článek!