Lékárníci: Zdravý mozek je základem soběstačnosti

Správný životní styl udrží váš mozek v kondici

V sobotu 11.3. se uskuteční Evropský den mozku. Lidský mozek je řídícím orgánem nervové soustavy, nelze bez něj žít, nelze ho transplantovat ani vyměnit jeho špatně fungující část. Demence, časté onemocnění, které může mozek postihnout, vede k částečné nebo úplné ztrátě samostatnosti.

Takové onemocnění znamená vždy výrazné omezení nejen pro pacienta, ale i pro jeho blízké a okolí.

Mozek řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, ale i samotné myšlení, paměť, vyjadřování, rozpoznávání okolí či vnímání emocí – celkově je zodpovědný za naši osobnost. Má objem asi 1 450 cm3, váží přibližně 1 300 – 1 400 g a obsahuje 50 – 100 miliard nervových buněk. Bez mozku nelze žít, nelze ho napravit podobně jako zlomenou ruku nebo vyměnit jako poškozený kloub. Pro zachování jeho zdraví je nejdůležitější prevence anebo včasná diagnóza.
Mezi nejznámější poruchy mozku spojené se stárnutím patří mírná kognitivní porucha nebo demence.

Jedná se o syndrom způsobený chorobou mozku postihující jeho funkce – paměť, myšlení, orientaci, chápání či plánování. Příznaky těchto onemocnění jsou například změny osobnosti, problémy s řečí i běžnými činnostmi, dezorientace nebo změny v náladě a chování. Na celém světě přibývá ročně 9,9 milionů pacientů s demencí, nový případ se tedy objeví každé 3 sekundy. V České republice vzrostl počet tohoto onemocnění za posledních 50 let trojnásobně a dvakrát častěji postihuje ženy než muže.
Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Jde o degenerativní onemocnění mozku jehož příčinu dodnes neznáme, neumíme ho vyléčit, umíme však jeho vývoj pomocí léků zpomalit nebo téměř zastavit. Úspěšnost léčby však závisí na včasném odhalení onemocnění.

Lékárníci se zapojují do Evropského dne mozku se svou iniciativou. Pro své pacienty připravili již tradiční letáčky a také brožury o Alzheimerově chorobě, včetně jednoduchého testu, který si může každý provést doma. „Česká lékárnická komora ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností školí své členy – lékárníky v tzv. garantovaném kurzu tak, aby byli schopni vést poradenství pro pacienty s Alzheimerovou chorobou nebo jejich blízké,“ představuje aktivitu stavovské organizace její prezident Lubomír Chudoba. Demence totiž vede vždy k částečné nebo úplné ztrátě samostatnosti a ovlivní život nejen pacientovi, ale také jeho nejbližším. Nejnovějším garantovaným kurzem ČLnK jsou proškoleni lékárníci z 38 lékáren, ve kterých mohou ti, kteří mají pochybnosti, zda jejich mozek stále pracuje správně, nebo ti, kteří si neví rady s péčí o osobu trpící Alzheimerovou chorobou, konzultovat s lékárníkem svou situaci.

Ohodnoťte tento článek!