Lékárník: Z regulačních poplatků nebohatneme

Regulační poplatek, který pacient v lékárně hradí za položku na receptu, je kompenzován snížením ceny léku, říká zástupce České lékárnické komory Ondřej Pavelek.

Jak zdůrazňuje, ohrazuje se tak vůči dezinformacím, kam údajně tyto poplatky jdou a komu jsou určeny.

„Lékárnou přijatý regulační poplatek za položku na receptu je pacientovi a pojišťovně povinně kompenzován snížením ceny léku. Doplatek pro pacienta je snížen o 30 korun, snížení částky pro pojišťovnu podléhá výpočtu podle cenového předpisu. Regulační poplatek nezvyšuje příjem lékárny,“ zdůrazňuje Pavelek.

Regulační poplatek v lékárně není jako jediný ze zdravotnických poplatků podle lékárníka fakticky příjmem zdravotnického zařízení, tedy lékárny.

Tato částka je totiž kompenzována povinným snížením ceny a navíc podléhá dani z přidané hodnoty, která je odváděna státu.

Cena léku na předpis se od roku 2008 odvíjí od několika skutečností.

„Od ceny výrobce, ke které ze zákona může uplatnit distributor a lékárna dohromady pouze maximálně stanovené procento obchodní přirážky. Distributor si určí, jakou část si ponechá, zbytek může uplatnit lékárna. Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví je stanoveno 8 pásem cen léků s maximálními obchodními přirážkami formou takzvané degresivní marže, kdy sazba přirážky klesá se vzrůstající cenou léku od 36 procent až po 5 procent,“ vysvětluje lékárník.

Cena léku je dle jeho slov také odvozena od počtu balení léku předepsaného na receptu lékařem u jedné položky a od předepsaného vzorce odvozeného od ceny výrobce, který uvádí lék na trh.

Zákon všechno komplikuje

Loni v dubnu se výpočet ceny léku dále zkomplikoval. Přinesla jej novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

„V praxi to znamená, že se podle výše uvedeného výpočtu určí cena, která je následně porovnána se stanovenou úhradou pojišťovny. Rozdíl mezi oběma částkami tvoří takzvaný doplatek, který je požadován po pacientovi dle následujícího postupu,“ upřesňuje Pavelek.

Je-li podle lékárníka vypočítaný doplatek do 30 korun včetně na položku na receptu, cena je povinně snížena na hodnotu úhrady pojišťovny a pacient zaplatí jen regulační poplatek.

Je-li vypočítaný doplatek vyšší než 30,-Kč, je lékárník povinen odpočítat pacientovi z tohoto doplatku právě 30,-Kč, takže doplatek se sníží o 30,-Kč přijatého regulačního poplatku.

„Česká republika má v současnosti nejsložitější systém stanovení cen léků. Díky této nepřehlednosti nelze ve většině případů sdělit pacientovi výši doplatku již při předepisování receptu. Česká lékárnická komora vyvíjí aktivity, které by výše uvedené nedostatky napravily,“ konstatuje lékárník.

Ohodnoťte tento článek!