Lékárny nejčastěji chybovaly v podmínkách pro uložení léčiv

Nedodržování podmínek uchování léčiv bylo nejčastější chybou, kterou zjistili inspektoři loni v lékárnách. Šlo hlavně o nedodržení správné skladovací teploty.

Nejzávažnější chybou podle zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pak byl výdej předpisových léků bez receptu, opětovný výdej léků vrácených pacienty a těch, které měly být staženy z oběhu. Meziročně zjištěných nedostatků mírně ubylo, nezměnilo se však pořadí jejich četnosti.

Inspekce loni zkontrolovala 840 z 2562 lékáren a uložila 102 pokut ve výši 6,765 milionu korun. V 17 případech byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků kvůli nevyhovujícímu postupu a vedení záznamů.

Za závažný nedostatek označila inspekce to, že lékárny uchovávaly přípravky, jimž skončila registrace, a nevracely dodavatelům léky, u kterých byla zjištěna závada v jakosti. Lékárny se zásilkovým výdejem zase chybovaly v tom, že neměly přípravky označené logem EU pro tento způsob výdeje, neměly dostatečně odlišeny registrované léky od ostatního sortimentu a informace o způsobu vyřizování reklamací byly neúplné.

Součástí kontrol byla také průběžná kontrola jakosti léků připravovaných v lékárnách. Loni bylo zkontrolováno 113 lékárenských vzorků, z nich sedm nevyhovělo například kvůli obsahu léčivé látky. U 13 vzorků byly zjištěny závady v označení na obalu.

Samostatná kontrola zacházení s návykovými látkami byla provedena ve 425 lékárnách, uloženo bylo 46 pokut. Na dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace se zaměřilo 99 kontrol, uloženo bylo 14 pokut. U závažných pochybení, jejichž šetření nespadalo do kompetence SÚKL, byl podnět předán krajským úřadům, zdravotním pojišťovnám, lékárnické komoře či policii.

Ke konci loňského roku evidoval SÚKL 2562 lékáren a 245 výdejen léčiv a zdravotnických prostředků. V roce 2001 bylo v Česku 1991 lékáren a 212 výdejen, v následujících letech počty s malým výkyvem v roce 2008 a 2010 rostly. Loni oproti roku předchozímu ubylo 39 lékáren a osm výdejen.

Ohodnoťte tento článek!