Lékařská fakulta v Brně reagovala změnami výuky na nové poznatky

studium, knihy

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně celkově změnila a modernizovala výuku. Motivací ke změnám bylo obrovské množství nových poznatků lékařské vědy. Na revizi náplně kurzů a jejich lepší provázání získala škola 40 milionů z evropských fondů.

Studenti nyní přesně vědí, co se v konkrétním kurzu dozvědí a co musí zvládnout, řekl novinářům proděkan fakulty Jaroslav Štěrba.

Obsahové změny se dotkly většiny přednášek a seminářů. Šest kurzů fakulta zrušila, čtyři přibyly. Štěrba hovoří přímo o převratu ve výuce medicíny, největším v dosavadní historii fakulty.

Pro studenty to například znamená, že se některé věci již nebudou učit do takových podrobností, jako bylo zvykem. Týká se to třeba anatomie. Na druhou stranu přibývají úplně nové oblasti související s rozvojem medicíny. „Dnes je důležitější, aby doktor rozuměl molekulární genetice, než aby znal kdejaké detailní větvení každé větvičky každého nervu,“ uvedl Štěrba.

Teoretický základ, na kterém lékař staví celý život, musí zůstat pevný, prioritu ale mají klinicky využitelné poznatky. Časový rozsah přípravy budoucích lékařů zůstává už 50 let přibližně stejný. Obnáší zhruba 5500 hodin.

Štěrba také uvedl, že za katedrami lékařské fakulty v posledních letech ubylo lékařů se zkušenostmi z praxe, kteří mají lepší platové podmínky v nemocnicích nebo soukromých ordinacích. Projekt Optimed má experty z klinik přivést zpět do poslucháren – alespoň jako hosty, kteří teoretickou výuku doplní o vlastní zkušenosti. Studenti na to reagují velmi dobře, uvedla Julie Bienertová Vašků z fakultního ústavu patologické fyziologie.

Brněnská lékařská fakulta vzdělává přes 4000 studentů všeobecného a zubního lékařství. V dalších oborech připravuje pracovníky nelékařských zdravotnických profesí.

Ohodnoťte tento článek!