Lékařská komora odmítá návrh úhradové vyhlášky

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Zvýšení ceny lékařské práce zakomponované v Seznamu zdravotních výkonů o 10 % s účinností od ledna 2016 považuje ČLK za přijatelný kompromis. Česká lékařská komora (ČLK) však zásadně odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví, který by příjmy řady soukromých lékařů naopak snížil.

ČLK podpořila požadavek lékařských odborů na růst platů a mezd lékařů zaměstnanců v nemocnicích a léčebnách o 10%. „Vládou slíbené pětiprocentní navýšení platů a mezd považujeme za nedostatečné a musíme s politováním konstatovat, že ani současná koaliční vláda nedodržuje závazky vyplývající z Memoranda podepsaného vpřed ukončením protestní akce ‚Děkujeme-odcházíme‘,“ uvedl prezident ČLK Milan Kubek.

Jak dále uvedl, pro komoru je ale zároveň nepřijatelné, aby druhým rokem po sobě rostly příjmy od zdravotních pojišťoven prakticky pouze lůžkovým zdravotnickým zařízením. Zdůraznil, že včasná ambulantní péče je v řadě případů prokazatelně levnější, efektivnější a pro pacienty komfortnější.

„Ministerstvem předložený návrh úhradové vyhlášky je i tentokrát nespravedlivý vůči poskytovatelům ambulantních zdravotních služeb. V současné situaci klesajících reálných úhrad od zdravotních pojišťoven a přísných regulací se přitom právě dostupnost kvalitní ambulantní péče pro občany zhoršuje a objednací lhůty na plánovaná vyšetření se prodlužují. Lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví, aby přepracovat text úhradové vyhlášky tak, aby soukromým ambulantním lékařům garantovala při stejném objemu práce nárůst příjmů minimálně o 5 %, tedy stejný jaký vláda slibuje zdravotníkům zaměstnaným v nemocnicích,“ podtrhl prezident Kubek.

Podle názoru ČLK je předložený návrh úhradové vyhlášky v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Pokud nedojde k zásadním změnám v textu vyhlášky, bude lékařská komora nucena opět iniciovat stížnost k Ústavnímu soudu. ČLK své připomínky ministerstvu předá ve stanoveném termínu. „Naším cílem není další eskalace problémů ve zdravotnictví. Vyzývám proto ministra zdravotnictví dr. Němečka k okamžitému jednání s tím, že o průběhu a výsledcích těchto jednání bude informovat předsedu vlády ČR,“ řekl Milan Kubek.

Ohodnoťte tento článek!