Lékařských úvazků v ČR stále přibývá

Počty zdravotníků se oproti loňskému roku zatím dramaticky nepropadají, počet lékařů je stabilizovaný a v některých regionech dokonce rostou počty lékařských úvazků. Negativním trendem je odchod sester z akutní do ambulantní sféry, uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček nad daty ÚZIS.

Mzdy i platy v českém zdravotnictví se zvyšují, nejvíce u lékařů, a to v průměru o 7–8 % meziročně. Tyto informace vyplývají z historicky prvního komplexního přehledu dat, která do Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v elektronické podobě zaslala česká zdravotnická zařízení. „S daty o zdravotnickém personálu to dosud bylo jako se sněžným mužem. Všichni o nich mluvili, ale nikdo je nikdy neviděl. To se teď zásadně mění,“ uvedl v nadsázce ministr Němeček.

Reálná data

Statistické zjišťování na ÚZIS probíhá již dva roky plně elektronicky. V roce 2015 byl sběr poprvé plně pod kontrolou ÚZIS a s pomocí vlastního softwaru, čímž došlo k odbourání velkého množství zbytečných výkazů. Hlavní výhodou nového sběru výkazů je jednoduchost a tím i vysoká návratnost dat.

„Po 25 letech můžeme konečně představit tvrdá reálná data o stavu personálu v Českém zdravotnictví. To je konečně pevný základ pro další plánování a rozhodování,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ze statistik mimo jiné vyplývá, že počty úvazků a tedy i pracovníků v českém zdravotnictví se zvyšují. Celkem u nás pracují zaměstnanci na 212 720 přepočtených úvazků, což je zhruba o 3 000 více než v roce 2014.

Platy a mzdy rostou

Lékařských úvazků v nemocnicích je přibližně o 400 více než v loňském roce, v ambulancích pak přibližně o 200. U sesterských úvazků nadále trvá zásadní úbytek v lůžkových zařízeních, v loňském roce vyměnilo směnný provoz v akutní péči za klidnější práci v ambulanci přes 650 sester. Mezi kraji však existují značné rozdíly, a to jak v přechodu mezi typy zařízení i v platech a mzdách. MZ nyní regionální čísla detailně studuje a připraví podrobné zprávy pro jednotlivé krajské úřady.

Odměny lékařů i sester a porodních asistentek rostou. Jak ale ministerstvo upozorňuje, stále se zvětšuje rozdíl v odměňování mezi nestátním a státním sektorem. „V roce 2015 činil průměrný plat lékaře ve státní organizaci 66 373 korun, v nestátním zařízení 58 828 korun. Sestry pak průměrně braly 30 866 korun ve státním a 25 434 korun v nestátním zařízení,“ vypočetl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, který dále uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s Českou lékařskou komorou provede také analýzu věkové struktury českých zdravotníků.

Ohodnoťte tento článek!