Přejít na obsah

Lékařům se ulevilo a nyní se můžeme soustředit na jiné věci

zpět
22.2.2011
lékař, ordinace, praktik
zvětšitlékař, ordinace, praktikZdroj: www.planet-wissen.de

lékař, ordinace, praktik | Zdroj: www.planet-wissen.de

 

Minulý týden se Miloslav Matoušek v Praze zúčastnil setkání regionálních zástupců Lékařských odborových klubů, kde se debatovalo o návrhu ministra zdravotnictví. Lékařští odboráři odsouhlasili memorandum, které jim předložil ministr zdravotnictví Leoš Heger a vedení LOK.

Jak jste vnímal to klíčové jednání vy, vaším pohledem? V čem byly mezi přítomnými rozpory?

Jednání předcházelo zveřejnění memoranda. Před sněmem proběhlo jednání lékařů nemocnice Náchod. Zde jsme memorandum projednali a já odjížděl na sněmLOKu s určeným mandátem.Omemorandu na celostátní úrovni byla diskuse, řešila se otázka jednotlivých bodů, garancí. Nakonec text memoranda v plném znění byl přijat. Poměr byl , jak bylo uvedeno asi 2/3 hlasů pro.

Jaký byl váš následující den po návratu z Prahy. Co vás z titulu předsedy místní organizace LOK čekalo? Svolal jste lékaře a oznámil jim výsledek? A jak reagovalo vedení nemocnice?

Den začínal stejně, vizitou na oddělení.Nahlášení jsem informoval lékaře našeho oddělení o dohodě. Poté jsem navštívil ředitele a informoval jsem ho o dohodě a procedurálních věcech spojených se stažením výpovědí. Lékaře jsem oslovil prostřednictvím mailové pošty a další osobně. Co se týká reakcí, ty byly dané i naším rozhodnutím za nemocnici,vesměs pozitivní. Bylo znát, že lékařům se ulevilo, a nyní se můžeme soustředit na jiné věci.

Co tato dohoda bude znamenat v praxi - jaké kroky nyní budou muset nastat, aby dohod vešla v platnost a lékaři stáhli své výpovědi?

To vyplývá z textu memoranda, jež bylo podepsáno předsedou LOK-SČL MUDr. Martinem Engelem a panem ministrem Leošem Hegerem. Předseda poté vyzval lékaře k ukončení protestů a stažení výpovědí. Vláda by následně měla memorandum schválit, stejně i tarifní tabulky.

Jaká je aktuální situace v Náchodské nemocnici - stáhnou výpovědi všichni lékaři nebo někdo je třeba už skálopevně přesvědčen, že končí a půjde jinou cestou?

Vedení nemocnice nám umožňuje návrat zpět. Vzhledem k výsledku dohody a i určité vyplývající vizi nevím o žádném lékaři, který by zvažoval jinou cestu.

Mohl byste v retrospektivním ohlédnutí okomentovat události posledních měsíců vaším pohledem?

Akce „Děkujeme, odcházíme“ byla vyhlášena 18. března 2010. Zpočátku to byly jen krátké diskuse, bez nějakého konkrétního závěru. Během září a začátku kampaně se začínali jednotlivci postupně rozhodovat. Nakonec jsme za nemocnici Náchod podali 56 výpovědí z důvodů uvedených ve výzvě. Náš protest byl bagatelizován, během ledna nás ne zcela připravené zastihla mediální kampaň, velice negativní reakce, které nás ale v důsledku spíše stmelovaly. Jednání na celostátní úrovni příliš nepokračovala, ale ve shodě s ostatními lékaři jsme byli odhodláni vydržet. Dohoda je pro všechny z nás úleva, je to kompromis z obou dvou stran. Z naší strany je stále jakýsi imperativ poskytovat nadále péči a udržet nemocnici. Dává nám i výhled do budoucna, který si budeme muset střežit. Během kampaně se otevřely problémy v nemocničním zdravotnictví i širší veřejnosti. „Hodinová mzda nastupujícího lékaře je cca 100 až 110 korun, mzda plně vzdělaného lékaře je 180 korun/hod. Je tu množství přesčasové práce, kterou je obcházen zákoník práce a tím zabezpečena nepřetržitá lékařské péče 24 hodin denně,“ uvedl Miloslav Matoušek jen některé případy o nichž lidé mimo zdravotnictví neměli tušení.


Komentovat článek: Lékařům se ulevilo a nyní se můžeme soustředit…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Lékařům se ulevilo a nyní se můžeme soustředit…

Komentáře

další 4 komentáře
člověk léčený Právě ta nesoustředěnost však má důsledky na zdraví lidu  | 22. 02. 2011 16:02

Zkuste vydržet přesčasy a nedostatečné mzdy v jiném oboru. Potom porovnávajte. Zda to lze vůbec vydržet např. 20 let ? A neoctnout se v invalidním důchodu, nezemřít, nezavřít podnik/obchod/, z důvodů zadlužení a naprostého vyčerpání sil, kdy si nemůžete dovolit třeba ani prázdninový provoz a to vše 20 let. Nebudete mít sílu ani stávkovat.

Robert Právě ta nesoustředěnost však má důsledky na zdraví lidí,  | 22. 02. 2011 15:56

To že vláda poškozovala zdraví zdravotníků(přesčasy,neodpovídající platy),je také jasné.

člověk léčený Paradox soustředění na věc  | 22. 02. 2011 15:08

Lékaři odborně řeší ekonomiku a politiku státu, včetně parlamentní demokracie a její ovlivnění odborovým hnutím. A pacienti si řeší esotericky a alternativně, duchovně co se v medicíně ještě dá na bázi nabídky, poznatků,i mimo jen státní a školskou línii vědeckého poznání . To je taky současnost.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné