Léky k volnému prodeji v lékárně

Titulní obrázek

„V dané chvíli leží na stole návrh, který nemá žádné medicínské opodstatnění. Je pravděpodobně motivován snahou zvýšit prodej léků, zvýšit tržby farmaceutických firem a tržby lékárníků. A je to návrh, který je velmi nebezpečný pro pacienty,“ uvedl v pořadu ČRo Milan Kubek. Přepis pořadu najdete v článku…

Přepis rozhlasového pořadu Radiofórum

Vít DVOŘÁK, moderátor: Léky vázané na recept v lékárně k mání bez receptu. Aspoň některé. Ministerstvo zdravotnictví počítá se zmírněním v tomhle směru od ledna. Lékaři ale protestují, lidé na to prý doplatí svým zdravím. Prezident České lékařské komory Milan Kubek dnes dokonce pohrozil trestním oznámením z důvodu podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení, a to ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem a také šéfem Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martinem Benešem. Kubek trestní oznámení podá, pokud chystaná změna ve vydávání léků začne platit. Ministerstvo zdravotnictví má ale pro řadu argumentů pádné důvody, třeba to, že podobná práva mají pacienti i v ostatních zemích Unie. Ve studiu proti mě sedí Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví. Dobrý večer.

Pavel HROBOŇ, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý večer.

moderátor: A poslouchá nás také prezident České lékařské komory, pan Milan Kubek. Dobrý večer i vám.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Dobrý večer vám i posluchačům.

moderátor: Pane Kubku, prý se křečovitě snažíte udělat něco silného před volbami a poštvat proti sobě lékaře a lékárníky, komentoval váš záměr podat trestní oznámení mluvčí ministerstva zdravotnictví, pan Tomáš Cikrt.

Milan KUBEK: Tak já takové slabomyslné výroky nebudu komentovat. V dané chvíli leží na stole návrh, který nemá žádné medicínské opodstatnění. Je pravděpodobně motivován snahou zvýšit prodej léků, zvýšit tržby farmaceutických firem a tržby lékárníků. A je to návrh, který je velmi nebezpečný pro pacienty, protože my můžeme dělit léky na léky volně prodejné, které nemají nežádoucí účinky, a to na banální onemocnění, kde se pacienti mohou léčit sami, a na léky, které jsou na lékařský předpis. A léky, které jsou na lékařský předpis, jsou na choroby závažné, na choroby, které je třeba sledovat. A jsou to léky, které jsou vysoce účinné, ale pochopitelně mohou mít velké množství závažných nežádoucích účinků. A tyto léky … jejich podávání musí monitorovat lékař.

moderátor: Pane náměstku Hroboni, je to prý nebezpečný experiment, co chystáte. Tvrdí lékaři.

Pavel HROBOŇ: Tak především si řekněme, jak to je. Protože to hrození tím trestním oznámením je opravdu legrační. Ta změna zákona, která umožňuje vznik této nové kategorie, to znamená výdej léků bez receptu, ale spojený s určitými povinnostmi, jako je například prokázání své totožnosti v lékárně, byl odsouhlasen parlamentem už zhruba před rokem. Tenkrát Česká lékařská komora, konkrétně pan prezident Kubek, se účastnili tohoto projednávání a nevznášeli tenkrát žádné zásadní námitky.

Teď dochází jenom k naplňování tohoto zákona, a to tím způsobem, že Státní ústav pro kontrolu léčiv poslal první návrh seznamu léků, kterých by se tento nový režim mohl týkat, k diskusi. Byl poslán odborným společnostem, České lékařské komoře, dalším sdružením poskytovatelů, to znamená hlavně lékařům. Ale místo odborné diskuse, které léky jsou vhodné a které nejsou vhodné, tak tady slyšíme strašení pacientů a strašení trestními oznámeními.

To, proč zákonodárci přijali tento režim, vychází z faktu, že v České republice jsou léky bez receptu jednoznačně nejméně dostupné pro pacienty ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Já bych zmínil třeba Velkou Británii, zmínil bych Španělsko, kde ta paleta léků, které může pacient získat bez předpisu, je několikanásobně širší než v České republice. Nejsou to žádné novinky, tenhle systém tam běží už delší dobu. Nejsou s ním žádné špatné zkušenosti.

My jsme tady naopak ještě o trošku opatrnější a říkáme – ano, všechny léky nemusí být na recept, ale v případě některých je vhodné, aby určité okolnosti zkontroloval lékárník. Určitě nejde o to, že by lékárník nahrazoval lékaře, ale jde o to, že u některých léků je přece jenom vhodnější určitá fakta zkontrolovat, požadovat třeba ověření totožnosti toho, komu ty léky jsou dány, nebo omezit jejich výdej určitým množstvím balení.

moderátor: Pane prezidente Kubku, zapomněl jste tedy na to, co jste před časem slyšel v parlamentu, to, co připomínal pan náměstek? A ještě jeden dodatek k tomu. Paní Zdena nám třeba píše, naše posluchačka – návrh nového způsobu vydávání léků bez receptu je zaveden ve Spojených státech, i ve Spojených státech a je zcela bezpečný.

Milan KUBEK: Tak není naší chybou, že ministerstvo zdravotnictví naše připomínky k předkládaným právním normám nezohledňuje. My ty připomínky uplatňujeme a zohledňovány nebyly. Co se týká tohoto konkrétního návrhu a jeho určité analogie, nebo snahu zavádět zde analogii ze zahraničí, je třeba si uvědomit, že ne všechno, co funguje v České republice, je špatné, a ne všechno, co existuje kdekoliv někde v zahraničí, je dobré. Dejme si na misku vah množství nežádoucích účinků takovéto neřízené samoléčby, případných komplikací.

Tady se zásadně totiž směšuje kompetence lékaře a lékárníka. Oba mají vysokou školu, ale každý studoval něco jiného. Zatímco lékárníci vědí, jak se léky vyrábí, jak se léky mají skladovat, jak léky fungují, tak lékaři vědí, jak funguje lidské tělo, jaká je patogeneze chorob. A nezlobte se, lékárna je sice zdravotnickým zařízením, ale je úplně něčím jiným. Není zařízena k tomu, aby se zde vyšetřovali pacienti, aby se zde odebírala anamnéza.

Vy zde nemáte zajištěny elementární základy důvěrnosti. A představte si, jak třeba farmaceut, a teďko cituji, bude ověřovat vaši diagnózu, bude se třeba tázat na průběh onemocnění a případné změny příznaků. To je hezké. Třeba tady máte diagnózu dráždivý trakčník, takže vy budete veřejně v té lékárně před ostatními zákazníky vykládat lékárníkovi o tom …

moderátor: Někde jsem četl, že tam mají být boxy nějaké.

Milan KUBEK: Vykládat … ale žádné boxy neexistují. A v tom návrhu nic takového není. Vy budete vykládat před ostatními zákazníky lékárníkovi o tom, kolik máte stolic, jestli ty stolice zapáchají, jestli je v nich hlen a krev a podobně. Prostě ten návrh je na prostý nesmysl. My můžeme hovořit o tom, že rozšíříme paletu léků, které budou volně prodejné bez lékařského předpisu, ale toto je úplně něco jiného, protože zde se navrhují takové léky jako třeba léky na vysoký cholesterol, které mohou způsobit /výpadek signálu/ … až selhání ledvin. Léky na astma, na příznaky astmatu, betasympatomemetika inhalační, které jednak zakrývají podstatu choroby, pacienta neléčí, pouze zmírňují příznaky a při předávkování hrozí závažné arytmie, až třeba náhlá úmrtí.

moderátor: Nechme, prosím, reagovat …

Milan KUBEK: To je skutečně zahrávání s ohněm. Proto všechno odborné společnosti tento návrh zásadně odmítly.

moderátor: Nechme reagovat pana náměstka. Ještě bych pana prezidenta Kubka doplnil tím, že názor vědecké rady České lékařské komory je jednoznačný, a to ne. Mýlí se tedy lékaři, pane náměstku?

Pavel HROBOŇ: Samozřejmě, že lékárny budou mít zvláštní místnost, tohle bude upraveno vyhlášce o personálním, věcném a technickém vybavení lékáren, která by byla platná od 1. ledna příštího roku, stejně jako naplnění této nové kategorie léků. Tady je potřeba si uvědomit, že opravdu nedochází k nahrazení lékaře lékárníkem. Samozřejmě pacienti budou chodit nadále ke svému lékaři, samozřejmě tyto léky můžou být předepsány na recept, na tom se nemění vůbec nic, jenom v případě, kdy jejich stav bude jasně stabilizován, v případech, kdy se jedná o pacienta, který se dlouhodobě zajímá o svou nemoc, je s ní seznámen a sám na sobě pracuje, nebo třeba v případě, když někdo odjede, řekněme, na víkend nebo na pár dní a zapomene si vzít léky, tak v těchto případech prostě chceme zvýšit komfort pacienta, aby nemusel vyhledávat lékaře a aby mohl některé léky získat přímo v lékárně.

moderátor: Pane prezidente, máme poslední tři minuty, půldruhá minuta z toho je vaše. Jak to, že to jinde v zahraničí může fungovat?

Milan KUBEK: Tak já nevím, co kde funguje a jaké jsou zkušenosti …

moderátor: Skutečně ne?

Milan KUBEK: A skutečně musíme dávat na misku vah prostě komerční prospěch farmaceutických firem a lékárníků a bezpečnost pacientů. Pokud bychom chtěli řešit špatnou dostupnost léků pro pacienty, můžeme, a lékařská komora ten návrh dala poslancům k dispozici, novelizovat zákon o léčivu tak, aby lékař mohl vydávat léky v ordinaci. Pokud chceme řešit problém, aby pacienti nemuseli tak často chodit k lékaři, ten je řešen již dnes možností takzvaných opakovaných receptů, kdy lékař na základě svého vlastního rozhodnutí, na svoji odpovědnost a skutečně u pacientů, které on uzná za stabilizované, může jim vydat lék, recept, který umožní opakované vydávání daného léku.

Ale skutečně to, co navrhuje SÚKL, potažmo ministerstvo zdravotnictví, to je zahrávání si se životy pacientů. Volné podávání antiepileptik, antiparkinsonek. Tam skutečně pokud tento návrh vstoupí v platnost, tak je na místě, aby orgány činné v trestním řízení prozkoumaly, jestli nebyla naplněna skutková podstata trestného činu obecného ohrožení.

moderátor: Prosím, nechme ještě stručně reagovat pana náměstka Hroboně. Léčba bez kontroly lékařem. Prý to v praxi tak dopadne.

Pavel HROBOŇ: Určitě ne. Pan prezident Kubek přiznal, že neví, jaká je situace v jiných evropských státech, takže já mu s tím trošku pomůžu. Ani u jednoho z těch léků, které SÚKL navrhnul do volného prodeje, neplatí, že by nebyl volně dostupný v některých jiných státech Evropské unie, a to po delší dobu.

Čili ten katastrofický scénář se nenaplní, jenom tady prostě slyšíme, že čeští pacienti z nějakých mně neznámých důvodů nejsou schopni se o sebe postarat tak dobře jako pacienti v Portugalsku, ve Velké Británii, ve Španělsku nebo v nějaké jiné zemi. A tohle je něco, s tím já naprosto nemůžu souhlasit. My voláme po odborné diskusi, abychom si řekli – tento lék ano, tento lék případně ne. Ale naprosto odmítáme, že by bylo znemožněno pacientům lepší dostupnost léků.

moderátor: Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví, a Milan Kubek, prezident České lékařské komory, ve vysílání Radiofóra. Oběma vám děkuju a hezký večer. Na slyšenou.

Pavel HROBOŇ: Hezký večer. Na shledanou.

Milan KUBEK: Na shledanou.

ČRo Radiožurnál

Ohodnoťte tento článek!