Léky musejí po vstupu do EU kopírovat náklady na výrobu

Léky budou po vstupu Česka do Evropské unie (EU) dražší. Odborníci považují takový vývoj za nevyhnutelný. Některé léky jsou nyní dokonce na třetinové úrovni se srovnatelnými přípravky v EU. Výrobci však shodně tvrdí, že zvyšování cen bude postupné, nikoliv okamžité. V médiích se objevil i názor, podle kterého se lékárníci na vyšší ceny těší – kvůli většímu obratu…

ÚSTÍ NAD LABEM –

„V současné době jde o často zmiňovaný problém, protože léky jsou v EU samozřejmě dražší. Zmíněné tvrzení některých sdělovacích prostředků ale považuji za primitivní. Čeští lékárníci se spíše těší na to, že se vstupem do EU zůstanou ceny léčiv beze změny stejné alespoň jeden rok, tak jako v zahraničí, a nebudou muset neustále složitě přeceňovat všechny léky. Ke zdražení ale zřejmě dojde. V této souvislosti je nutné rozlišit léčiva hrazená ze zdravotního pojištění a volně prodejné léky. Navíc si myslím, že růst cen by měl souviset s výší platů.“

Jaké konkrétní změny čekají lékárny v ČR po vstupu do EU?

„Již nyní znatelně pociťují blížící se vstup ČR do evropských struktur nejen lékárny, ale i ordinace lékařů či nemocnice. Například jsou velmi zpřísňována pravidla pro hygienu, pro přípravu léčiv či jejich výdej. Postupně musíme věnovat stále více peněz na to, abychom chod zdravotnického zařízení udrželi tak, jak vyžadují zvýšené nároky EU.“

S tím souvisí i nová „hygienická vyhláška“?

„Od počátku července vstupuje v platnost nová, zpřísněná hygienická vyhláška. Týká se všech zdravotnických zařízení. Konkrétně lékárny se musejí připravit na problematiku dodržování sterilizačních postupů při přípravě léčiv či používání čerstvých dezinfekčních přípravků. S tím souvisí také proškolení pomocného personálu – to vše zatíží lékárny samozřejmě také finančně. Velké nároky jsou v této souvislosti kladeny také na likvidaci odpadu, což je na jednu stranu správné, ale také velmi nákladné. Musíme totiž veškerý odpad rozdělovat na komunální a jiný, takže je nutné zajišťovat speciální firmy na likvidaci zdravotnického odpadu. Výchovně budeme také působit na diabetiky, aby třeba neodhazovali injekční stříkačky, ale odevzdávali je v lékárnách do speciálních kontejnerů. Jde třeba také o rtuťové teploměry, při jejichž rozbití hrozí velké zdravotní nebezpečí.

Všechny zmíněné změny se ale samozřejmě musejí zohlednit ve vyšší ceně léčiva i zdravotnického materiálu.“

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký deník, 25.5.2001

Ohodnoťte tento článek!