Leoš Heger: Cesta centrálních nákupů není všelékem

Leoš Heger.

Vláda mj. probírala hospodaření nemocnic a řešit vznik expertních týmů, které se měly zabývat zejména výdaji na nákupy léků, zařízení i dalších položek do zdravotnického systému. Z vlastní zkušenosti nejen ministra zdravotnictví, ale i ředitele fakultní nemocnice musím říct, že jsem k výsledkům práce takových týmů v některých oblastech mírně řečeno skeptický.

Třeba už proto, že experti chtějí hledat cestu ke snížení ceny léků, a to za situace, kdy jsou ceny našich léků tak nízké, že není jasné, zda nedochází k jejich reexportům do sousedních zemí.

Cesta centrálních nákupů zdravotnických komodit, o nichž se čas od času hovoří s velkou naději, není všelékem, jak se nakonec v minulosti několikrát potvrdilo. Realisticky je třeba přiznat, že rozdíly v ceně léku nakoupeného obří fakultní nemocnicí a vesnickou lékárnou budou vždy. Souhlasím ovšem s tím, že tyto nůžky by se měly spíše zavírat.

Zcela jiná situace panuje v oblasti cenotvorby zdravotnických prostředků, kterou je třeba řešit. I přes prosazení nového zákona o zdravotnických prostředcích z něj ministerstvo zdravotnictví odstranilo vše, co se týkalo transparentní cenotvorby a je proto pro tuto oblast potřeba vytvořit nový legislativní předpis, který by nastolil jasný řád. To je obrovský dluh, který spolu s cenotvorbou zdravotnických výkonů v našem systému ještě máme. Plně proto souhlasím s tím, aby se touto problematikou expertní týmy skutečně zabývaly.

Potěšen jsem i tím, že se vláda zabývala také dvěma dalšími návrhy, na jejichž přípravě začal resort pracovat už pod mým vedením, jen nám nebyl dopřán dostatek času k jejich dokončení.

Zveřejňování smluv pojišťoven na internetu i zákaz využívání třetích subjektů k náboru pojištěnců považuji za správné řešení konkrétních problémů, s nimiž se systém potýká.

Ohodnoťte tento článek!