Leoš Heger plánuje další úsporná opatření

opasek, úspory, redukce,

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) se, navzdory již prosazeným a realizovaným úsporným opatřením, stále obává deficitu systému veřejného zdravotního pojištění a plánuje další osekávání rozpočtu svého úřadu. Redukce agend, úřadů a institucí by měla resortu zajistit úspory v řádech desítek až stovek milionů korun. Další prostředky má přinést transformace fakultních nemocnic na univerzitní.

„Připravené návrhy na redukci agend jsou naplněním požadavku premiéra Petra Nečase (ODS), aby jednotliví ministři připravili v rámci svých resortů racionalizační opatření, která by měla spočívat především ve zjednodušení institucionální podoby,“ vysvětlil důvod dalších úsporných opatření Leoš Heger.

Redukce, integrace, slučování

Ministerský návrh na redukci, úřadů a institucí v sobě zahrnuje sloučení Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Koordinačního střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), zrušení Zdravotnického zásobování krizových stavů, integrace Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, převod činnosti Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů do zdravotních ústavů, integraci Endokrinologického ústavu do IKEMu, sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny, redukci čtrnácti zdravotních ústavů na dva, odstranění duplicitních činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, zrušení oznamovací povinnosti při zavádění kosmetických prostředků na trh a transformaci fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

Ženíšek: Nejde jen o tupé škrty, máme to promyšlené

Podle prvního náměstka ministra zdravotnictví Marka Ženíška (TOP 09) ministerstvo předem celou situaci analyzovalo a bylo vedeno snahou o odbornou obhajitelnost navrhovaných opatření.

„Nejde o pouhé škrty nebo hledání úspor za cenu redukce poskytovaných odborných služeb. Cílem je zjednodušení administrativy a snaha o zefektivnění odborného fungování institucí,“ sdělil Ženíšek.

Změny v sobě ale logicky zahrnují i propouštění (viz prezentace), což zaměstnanci dotčených institucí zvláště v době krize mohou vnímat negativně. Ministerstvo si je podle Ženíška tohoto faktu sice vědmo, ale nemá jiné východisko.


PREZENTACE


Ministerstvo zdravotnictví hospodaří přibližně s 6 miliardami korun ročně a systém jako takový stojí přibližně 300 miliard. Každé ušetřené procento tedy může přinést úspory v řádech stamilionů korun.

Plíšek: Na transformaci nemocnic jsme se shodli s fakultami

Další zásadní úspory si ministerstvo slibuje od přeměny fakultních nemocnic na univerzitních, kterou umožňuje zákon o univerzitních nemocnicích.

Základem pro jejich fungování bude smlouva s lékařskými fakultami. Správní radu, která bude například jmenovat ředitele, budou tvořit zástupci státu, vysoké školy a kraje.

Podle ministerstva univerzitní nemocnice zprůhlední pracovněprávní vztahy a úvazky a jejich zrušení bude chráněno zákonem, což by prý mělo zabránit jakýmkoli snahám o jejich privatizaci.

„Mimořádně pozitivní je, že po mnoha letech jednání o transformaci fakultních nemocnic na novou právní formu se podařilo najít shodu ministerstva zdravotnictví a vysokých škol, reprezentovaných lékařskými fakultami na znění věcného záměru zákona upravující tuto klíčovou oblast,“ sdělil náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu Martin Plíšek.

Ohodnoťte tento článek!