Liberecká nemocnice prezentovala plány rozvoje

Rozsáhlé plány má Krajská nemocnice Liberec. Ředitel nemocnice Jaroslav Krutský uvedl, že nemocnice musí realizovat výstavbu nové stravovací jednotky a usiluje o dostavbu pavilonu urgentní péče. Prostředky na financování projektu nemocnice ale nemá…

Rozsáhlé plány má Krajská nemocnice Liberec. Ředitel nemocnice Jaroslav Krutský uvedl, že nemocnice musí realizovat výstavbu nové stravovací jednotky a usiluje o dostavbu pavilonu urgentní péče.

„V první řadě musíme realizovat výstavbu stravovací jednotky, protože 31. prosince 2006 je hygienou stanoven nejzazší termín, dokdy nám povolí provoz současné kuchyně. Tato stavba nám také už definitivně propojí všechny části nemocnice. Proto se nyní dokončuje projektová dokumentace, z níž vzejde cena díla. Ta byla na základě projektové studie stanovena na 170 miliónů korun. Potom bude v průběhu dubna vypsána veřejná obchodní soutěž,“ uvedl Krutský.

Hledají se způsoby financování

Prostředky na financování projektu nemocnice ale nemá, a proto se s Libereckým krajem jako zřizovatelem domlouvá na způsobu zaplacení.

V této souvislosti uvažuje o tzv. dodavatelském úvěru, kdy by stavbu zaplatil zhotovitel díla a nemocnice by mu to prostřednictvím splátek od kraje vracela po dobu 10 až 15 let.

Realizace dostavby pavilonu urgentní péče je ale podle Krutského závislá na dotacích od státu i kraje. Původně měla mít liberecká nemocnice DTC – Diagnosticko-terapeutické centrum v okrajové části Kunratice. Na stavbu ale po dvou letech ministerstvo zdravotnictví už nedalo žádné peníze, takže zde vznikla pouze obří jáma za 100 miliónů korun.

„Nový pavilon bychom chtěli postavit přímo v areálu nemocnice a máme na to studii,“ uvedl ředitel. „Usilujeme o vznik dvou nově akreditovaných pracovišť – centra asistované reprodukce a kardiochirurgického centra. Zatímco u centra asistované reprodukce nevidíme problém a začne fungovat bez problémů v letošním roce, u kardiochirurgického centra potřebujeme vyřešit prostor,“ zmínil Krutský.

K tomu, aby pracoviště v Liberci mohlo vzniknout, musí ale získat nemocnice ještě akreditaci od ministerstva zdravotnictví a pak především nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami tuto péči. Ročně by toto centrum vyhledalo okolo 700 pacientů z celého kraje.

Barbora Silná, Právo

Ohodnoťte tento článek!