Liberecká toxikologie v novém

laboratoř, věda, výzkum

Do nových prostor se v průběhu října přestěhovalo oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec. Stavební rekonstrukce a vybavení novým nábytkem stála KNL z vlastních prostředků 4 miliony korun. Oddělení přemístilo do budovy P, kde sídlí v těsné blízkosti dalších dvou spolupracujících oddělení – soudního lékařství a patologie.

Tato tři oddělení také od ledna příštího roku vytvoří nové centrum PATOS. „Naším cílem bylo vytvořit funkční celek, který navíc úzce spolupracuje také s Policií České republiky. Rozhodli jsme se proto přestěhovat oddělení toxikologie z budovy V, která by v budoucnu měla ustoupit stavbě nového pavilonu, do prostor v blízkosti patologie a soudního lékařství, protože spolu tyto obory úzce spolupracují. Novým přednostou centra PATOS se od ledna příštího roku stane dosavadní primář oddělení patologie doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.,“ vysvětlil změny generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

„Oddělení klinické a soudní toxikologie je jediným oddělením svého druhu v Libereckém kraji a spolupracuje nejenom s klinickými odděleními nemocnic, ale také s policií, externími specialisty, praktickými lékaři nebo záchytnou stanicí,“ řekla primářka oddělení klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková.

Na její oddělení se pravidelně obracejí také zástupci významných zaměstnavatelů v regionu, kteří požadují vyšetření biologického materiálu na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u svých zaměstnanců.

„Ročně vyšetříme stovky takových vzorků. Ceny vyšetření jednoho vzorku začínají na částce 490 korun, což je vyšetření na stanovení hladiny alkoholu pro Policii ČR, ale ceny mohou dosáhnout hodnoty i několika tisíc korun podle materiálu a druhu vyšetření,“ upřesnila primářka Macháčková.

Kromě firem žádají často vyšetření vzorků také rodiče u svých dětí nebo partneři mezi sebou. „Mohou využít všechny metody, ale některé jsou pro ně více atraktivní. Například stanovení alkoholu v krvi, metanolu v tekutině, různé drogy v moči, případně krvi nebo různých materiálech,“ doplnila primářka.

Liberecké pracoviště také jako jedno z prvních v České republice zavedlo už v roce 2012 stanovení hladiny alkoholu v biologickém materiálu kombinovanou metodou plynové chromatografie. „Tato metoda je v Evropě zcela běžná, ale v České republice se začíná zavádět až nyní,“ dodala primářka Macháčková.

Skladbou vyšetření mohou také toxikologové poskytnout přehled drog, které jsou v současné době mezi uživateli nejoblíbenějšími. „“In“ jsou v současné době kromě alkoholu excitační drogy amphetamin, methamphetamin, extase, cannabinoidy – marihuana, cocain,“ uzavřela Mgr. Jirka Macháčková.

Liberecká toxikologie v novém
Ohodnoťte tento článek!